Panvita se pripravlja na ekološko rejo piščancev  Panvita se pripravlja na ekološko rejo piščancev Pri prašičih in piščancih bi radi povečali število rejcev, nove iščejo zlasti med mladimi kmeti
Kupci bolj preverjajo poreklo mesa Kupci bolj preverjajo poreklo mesa »Po aferi s poljsko govedino je prodaja govejega mesa upadla za več kot 20 odstotkov, a se počasi popravlja; kupci so bili zmedeni, po aferi pa bolj preverjajo poreklo mesa,« pravi Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin.
Ljutomerčanov novi hlev za plemenske svinje je obvisel v zraku Ljutomerčanov novi hlev za plemenske svinje je obvisel v zraku Niso se še odločili, ali bodo ob napovedanih spremembah politike sklada kmetijskih zemljišč izpeljali 3,7-milijonsko naložbo, čeprav jim od papirjev manjka le okoljevarstveno dovoljenje
(intervju) Peter Vrisk: Bolj podprimo pridelavo zelenjave in prašičerejo (intervju) Peter Vrisk: Bolj podprimo pridelavo zelenjave in prašičerejo Več podpore naj v prihodnji finančni perspektivi dobijo tudi krave dojilje, saj sami nimamo dovolj telet za pitanje, predlaga predsednik Zadružne zveze Slovenije.
V prireji mleka je dohodek na enoto površine večji kot pri prireji mesa V prireji mleka je dohodek na enoto površine večji kot pri prireji mesa Prireja mleka zahteva več vloženega dela in vlaganj od prireje mesa

Ekosistemske storitve gozdov je treba ovrednotiti in plačati

Čas branja: 1 min
29.06.2016  12:28
Gozd, ki pokriva 40 odstotkov površine EU, zagotavlja čisto pitno vodo, rekreacijo in možnost oddiha
Ekosistemske storitve gozdov je treba ovrednotiti in plačati

Obveščaj me o novih člankih:  

Slovensko kmetijsko ministrstvo in ministrstvo za okolje in kmetijstvo nemške dežele Saške sta včeraj pripravili konferenco o podnebnih spremembah in ekosistemskih storitvah gozdov, ki sta se je udeležila ministra Dejan Židan in Thomas Schmidt.

Bo tek po gozdu treba plačati?

Na konferenci so poudarili, da zavedanje o neposrednih in posrednih koristih, ki jih ljudje dobimo iz gozdov, narašča, zato se razvija tudi način evidentiranja in vrednotenja ekosistemskih storitev. Te storitve je treba ustrezno ovrednotiti, uporabniki pa jih morajo plačati.

Gozd ne daje le lesa

Na konferenci so predstavili dobre prakse in značilnosti gozdarskega sektorja v Sloveniji in na Saškem. Gozd sicer pokriva kar 40 odstotkov površine EU, opravlja pa pomembne funkcije, ki niso neposredno povezane le s proizvodnjo lesa, ampak tudi z zagotavljanjem čiste pitne vode, rekreacije in oddiha v gozdovih.

EU pripravlja koncept vrednotenja ekosistemskih storitev gozdov

Predstavljena so tudi prizadevanja na evropski ravni, da se gozdovom prizna najširši pomen, ki mu nova strategija EU za gozdove posveča več pozornosti. Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami prav sedaj izvaja pomemben projekt v zvezi z določitvijo in vrednotenjem ekosistemskih storitev gozdov na ravni celotne EU. Koncept, ki bo sprejet v zaključni fazi, mora omogočiti, da se pri določitvi in vrednotenju ekosistemskih storitev upošteva raznolikost gozdov in gozdarstva posamezne države. V razpravi so se dotaknili tudi vpliva brexita na ta sektor.

V državnih gozdovih država najlažje zagotavlja ekosistemske storitve

Dejan Židan je poudaril, da je gozd v Sloveniji izrednega pomena: »Ne gre samo za lesno bogastvo kot naravni vir, ki ga moramo trajnostno upravljati, ampak tudi za bogastvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v naravi«. Dodal je, da je gozd ekosistem, ki s svojimi dobrinami in storitvami prispeva k ohranjanju dobrega stanja voda, kakovostnih virov pitne vode, zdravja prebivalcev ter kulturne dediščine, hkrati pa omogoča razvoj turizma in rekreacije. »Pri tem prihaja do soočanja zasebnega interesa lastnikov gozdov in javnega interesa; ravnotežje med njima ureja država tudi s proračunskimi sredstvi za delovanje javne gozdarske službe ter s (so)financiranjem različnih ukrepov,« je še povedal Židan. Na koncu konference je Židan poudaril, da ekosistemske storitve gozdov niso brezplačne in da jih najlažje zagotavljamo skozi državne gozdove.

Za manj birokracije

Saški minister Thomas Schmidt je poudaril, da morajo biti cilji v gozdu raznoliki. Izpostavil pa je preveč administrativnega dela: »Ko gre za nadziranje in poročanje, je treba omejiti birokracijo; preveč administriranja lastnikom gozdov otežuje upravljanje.« .Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Novice
Novice Kmetje, preberite, kje vas bodo letos čakali inšpektorji

Kmetijski inšpektorji bodo preprečevali zaraščanje in neobdelanost kmetijskih površin, pri konoplji bodo preverjali vsebnost THC, pri...

AGROBIZ
Novice
Novice Pozor, ugodna posojila za nakup kmetijskih zemljišč 1

Ponuja jih ribniški sklad, zadnji rok za oddajo vloge je 8. aprila, na voljo je še 2,5 milijona evrov; kmalu nov razpis

AGROBIZ
Novice
Novice Prašičerejci dobijo državno pomoč, panoga pa strategijo razvoja 2

Rejcem, ki so zaradi nizkih cen mesa v hudih težavah, je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec ponudila pol milijona evrov enkratne...

AGROBIZ
Novice
Novice Manj ovir za postavitev rastlinjakov 5

Na razpisu za ukrep 4.1 iz Programa za razvoj podeželja, ki je odprt do konca maja, sofinancirajo tudi postavitev rastlinjakov, kar je...

AGROBIZ
Novice
Novice Nastaja kratka veriga lokalno vzrejene govedine iz Posavja

Sevniška zadruga bo s kmetijami tržila in promovirala prednosti lokalno vzrejenega mesa

AGROBIZ
Novice
Novice Po letu 2021 subvencije tudi za ohranitveno kmetijstvo 6

Z ohranitvenim kmetijstvom izboljšujemo in vzdržujemo kakovostna živa tla brez oranja, ob stalni pokritosti tal s poljščinami, dosevki...