Za največje javne naročnike je lokalne in ekološke hrane premalo Za največje javne naročnike je lokalne in ekološke hrane premalo Zakonsko predpisan delež ekološke hrane raste hitreje kot ekopridelava in proračun javnih ustanov za hrano
Tako se lahko znebite nezanesljivega dobavitelja hrane Tako se lahko znebite nezanesljivega dobavitelja hrane Če pisni opomin ne zaleže, unovčite finančno zavarovanje in kazen, nato pogodbo odpovejte in poiščite novega dobavitelja
Pri javnem naročanju hrane čim manj komplicirajte Pri javnem naročanju hrane čim manj komplicirajte »Kdor nam dobavi za več kot štiri tisoč evrov hrane, nam mora dati menico za resnost posla, pri manjših naročilih pa je ne zahtevamo,« pravi Vinko Zobec, pomočnik ravnateljice na Osnovni šoli Poljčane, ki za šolo pripravlja vsa javna naročila
Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane Javne ustanove z nekaj kliki najdejo kmete, zadruge in druge lokalne ponudnike hrane, ti pa lahko z nekaj kliki ugotovijo, kdaj bodo javne ustanove objavile novo javno naročilo
Panorganic bi jeseni začel graditi drugi rastlinjak v Avstriji  Panorganic bi jeseni začel graditi drugi rastlinjak v Avstriji Čeprav so pridelavo solate in zelišč v rastlinjaku v avstrijskem Cmureku šele dobro začeli, na tem trgu že napovedujejo širitev

Konec januarja bo naprodaj prvo goveje meso izbrane kakovosti

22.12.2016  22:30
Na trg ga bodo dale kmetijski zadrugi Šaleška dolina in Rače ter certifikacijska hiša KON-CERT iz Maribora
Konec januarja bo naprodaj prvo goveje meso izbrane kakovosti
Pozor! Do srede, 28. decembra, se morajo mlekarne, zadruge in živilskopredelovalna industrija prijaviti na razpis za sofinanciranje stroškov certificiranja za izbrano kakovost.

»Kot prva zadruga bomo za izbrano kakovost najprej certificirali skupino 200 rejcev goveje živine, končni cilj je 600 certificiranih rejcev, od katerih bomo kupovali govedo,« pravi Ivo Drev, direktor KZ Šaleška dolina. Za zakol, razsek in predelavo govedine izbrane kakovosti pa se bo certificirala KZ Rače, ki ima klavnico in se pripravlja na skupinsko certificiranje tudi 60 svojih rejcev, od katerih odkupuje govejo živino.

»Kmetje, od katerih KZ Šaleška dolina odkupuje govejo živino, so se organizirali v skupino rejcev KZ Šaleška dolina, zadrugi pa so predložili izjavo o članstvu. Pred certificiranjem mora zadruga pri vsakem od teh rejcev opraviti notranjo kontrolo in na vsaki kmetiji preveriti, ali izpolnjuje pogoje iz specifikacije o izbrani kakovosti za goveje meso. To je za zadrugo kar zahtevno, potem pa še certifikacijska hiša KON-CERT po posebnem ključu pregleda nekaj rejcev. Če je do sto rejcev, jih pregledamo deset odstotkov,« pravi Irena Kropf, vodja certificiranja za sheme kakovosti v KON-CERT.

Po kontroli na terenu certifikacijska hiša pregleda še dokumentacijo o notranji kontroli pri skupini rejcev. Na zadrugi poleg sistemske dokumentacije pregledajo še izjave rejcev o članstvu v skupini rejcev … Če certifikacijski organ ugotovi kakšna odstopanja, predlaga popravljalne ukrepe. Če odstopanj ni, izdajo skupinski certifikat, ki velja za vse rejce v skupini. »Novi rejci se lahko v vsakem trenutku pridružijo skupini rejcev in se certificirajo, ko vsak od njih opravi notranjo kontrolo. Certifikat se dopolnjuje z rastjo članstva skupine rejcev,« dodaja Irena Kropf. A opozarja, da ko je v skupini četrtina novih rejcev, je čas za novo notranjo kontrolo certifikacijske hiše pri deležu novih članih.

Pet pravil pri reji mesa izbrane kakovosti

1. Najstrožji pogoj, ki ga morajo izpolniti rejci, se nanaša na krmni obrok, ki mora vsebovati več kot polovico voluminozne krme, preračunano na suho snov. Med voluminozno krmo sodi travna in koruzna silaža, ne pa žita in krmne mešanice. Vsaj 90 dni morajo rejci žival krmiti z obrokom v skladu s specifikacijo za izbrano kakovost.

2. Rejec mora voditi evidenco dokupljene krme. Za krmne mešanice mora shranjevati račun in specifikacijo, iz katere se vidijo sestavine krmne mešanice. Če kupuje seno, slamo ali koruzno silažo z druge kmetije, mora evidentirati MID te kmetije.

3. Obvezna je tudi evidenca pridelane krme, torej kar je kmet sam pridelal in hektarski donos.

4. Voditi je treba tudi podatke o zdravstvenem varstvu živali, kjer je dovoljena skrbna raba antibiotikov le za kurativo. Prepovedano pa je preventivno dodajanje antibiotikov, poudarja Irena Kropf. »Najpomembnejše je, da se karenčna doba pri uporabi antibiotikov podaljša za pet dni,« dodaja sogovornica. Rejec mora o zdravljenih živalih skrbno voditi evidenco v tako imenovani modri ali hlevski knjigi, kjer se točno vidi, kdaj je žival jemala antibiotike, in zakol mora biti preložen za pet dni več, kot predpiše veterinar.

5. Rejec mora nadzirati svoje živali. Ko jih krmi tri mesece skladno s specifikacijo, lahko po zakolu njihovo meso dobi znak izbrane kakovosti.

Certificirati se mora tudi klavnica

Tudi klavnica mora pridobiti certifikat za izbrano kakovost, da obvlada vse postopke za ločevanje klanja, razseka, skladiščenja in predelave mesa izbrane kakovosti od druge proizvodnje. Prav tako mora klavnica zagotoviti evidenco, po kateri bo vhodna količina mesa izbrane kakovosti ustrezala izhodni količini. »Kmet dokazuje vstop v klavnico s posebno izjavo o vzrejenih živalih za izbrano kakovost, predložiti mora tudi izjavo o prehranski varnosti živali,« poudarja Irena Kropf. Izbrana kakovost kmetom nalaga malo več papirologije, a jim olajša pot do kupcev, ki dajejo prednost slovenskemu izvoru.

»Za izbrano kakovost bomo najprej certificirali skupino 60 rejcev, od katerih odkupujemo živino,« pravi Ivan Lenart, direktor KZ Rače, ki bo tudi svojo klavnico in obrat za mesno predelavo certificiral za izbrano kakovost.

Tudi trgovec mora pridobiti certifikat

V tem tednu so na trgovinski zbornici sklenili,da se morajo za izbrano kakovost certificirati tudi trgovci, da bodo prodajali predpakirano sveže meso slovenskega porekla z znakom izbrane kakovosti. Meso s tem znakom bodo morali na policah ločiti od drugega mesa. Predpisano je tudi, s kako veliko tablo morajo v trgovini označiti, da ponujajo meso izbrane kakovosti. Pri prodaji na drobno mora biti znak izbrane kakovosti tudi na računih. »Meso, ki bo označeno z znakom izbrane kakovosti, bo pridelano in predelano v Sloveniji,« poudarja Irena Kropf.

Prodaja govedine izbrane kakovosti že čez 30 dni

Trgovci so sprva vztrajali, da bi kot izbrano kakovost Slovenije lahko tržili le meso živali, ki so tudi rojene, ne le vzrejene pri nas. A kot poudarjata Izidor Krivec in Peter Polanič, šefa Celjskih mesnin oziroma skupine Panvita, je kakovost mesa najbolj odvisna od krme, zato pri certifikatu izbrane kakovosti dopuščajo, da je živali treba tri mesece hraniti s predpisano krmo. A v Sloveniji vzredimo dosti manj prašičev in telet, kot jih porabimo za prehrano.

»Največja prednost izbrane kakovosti je, da ta znak kupca pošteno informira o slovenskem poreklu mesa in mesnih izdelkov. Z našimi rejci, KZ Rače in certifikacijsko hišo KON­-CERT se bomo potrudili, da bo prvo goveje meso izbrane kakovosti že konec januarja na policah,« dodaja Ivo Drev.

Promocija mesa izbrane kakovosti

Ko bo v prodaji devet odstotkov mesa izbrane kakovosti od vsega zaklanega mesa, se bo začela promocija mesa z znakom izbrana kakovost. S 1. decembrom morajo rejci, klavnice in zadruge že začeti plačevati prispevek za to promocijo, ki znaša 2,4 evra za vsako govedo nad enim letom starosti, 0,7 evra za teleta do enega leta starosti in tri evre na tisoč zaklanih piščancev.

Oznake:   radar Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Javna naročila živil
Javna naročila živil Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane

Javne ustanove z nekaj kliki najdejo kmete, zadruge in druge lokalne ponudnike hrane, ti pa lahko z nekaj kliki ugotovijo, kdaj bodo javne...

AGROBIZ
Novice
Novice Kmetje, pozor! Poglejte, kje lahko naletite na inšpektorje

Kaj bo letos pod lupo inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in...

AGROBIZ
Novice
Novice Zakaj šef Jate Emone kupuje izključno jajca iz baterijske reje

Stojan Hergouth, Jata Emona: Jajca iz baterijske reje so najbolj neoporečna

AGROBIZ
Novice
Novice Kaj morate vedeti o genomsko preurejenih organizmih 7

V čem se razlikujejo od gensko spremenjenih organizmov (GSO) in katere težave v kmetijstvu bi lahko z njimi rešili

AGROBIZ
(SUPERBIROKRACIJA) Čebelarji in vinarji, pripravite se, po novem ste embalerji! 1

Prijaviti se morate na ARSO, tehtati embalažo in o njej poročati

AGROBIZ
Novice
Novice Skupina Jata Emona bo s prevzemom Krasa za polovico povečala prodajo

Finančna deblokada Krasa je prioriteta novega lastnika

AGROBIZ
Novice
Novice SiDG s 152 žagarji v dolgoročne pogodbe o dobavi lesa iz državnih gozdov 4

Ker je odkup lesa iz zasebnih gozdov negotov, bo z dolgoročnimi dobavami iz državnih gozdov oskrba žag in primarnih predelovalcev lesa...

AGROBIZ
Novice
Novice Kako izboljšati zdravje čebel 5

Sistem zatiranja bolezni huda gniloba čebelje družine je iz leta 1920. Skrajni čas je, da ga izboljšamo, pravijo profesionalni...