Za največje javne naročnike je lokalne in ekološke hrane premalo Za največje javne naročnike je lokalne in ekološke hrane premalo Zakonsko predpisan delež ekološke hrane raste hitreje kot ekopridelava in proračun javnih ustanov za hrano
Tako se lahko znebite nezanesljivega dobavitelja hrane Tako se lahko znebite nezanesljivega dobavitelja hrane Če pisni opomin ne zaleže, unovčite finančno zavarovanje in kazen, nato pogodbo odpovejte in poiščite novega dobavitelja
Pri javnem naročanju hrane čim manj komplicirajte Pri javnem naročanju hrane čim manj komplicirajte »Kdor nam dobavi za več kot štiri tisoč evrov hrane, nam mora dati menico za resnost posla, pri manjših naročilih pa je ne zahtevamo,« pravi Vinko Zobec, pomočnik ravnateljice na Osnovni šoli Poljčane, ki za šolo pripravlja vsa javna naročila
Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane Javne ustanove z nekaj kliki najdejo kmete, zadruge in druge lokalne ponudnike hrane, ti pa lahko z nekaj kliki ugotovijo, kdaj bodo javne ustanove objavile novo javno naročilo
Panorganic bi jeseni začel graditi drugi rastlinjak v Avstriji  Panorganic bi jeseni začel graditi drugi rastlinjak v Avstriji Čeprav so pridelavo solate in zelišč v rastlinjaku v avstrijskem Cmureku šele dobro začeli, na tem trgu že napovedujejo širitev

20 milijonov evrov je razpisanih za subvencioniranje majhnih kmetij

18.10.2017  15:47  Dopolnjeno: 18.10.2017 17:52
S tem denarjem bodo podprli štiri tisoč majhnih kmetij, ki redijo do 15 glav živine in obdelujejo od tri do šest hektarjev zemlje
20 milijonov evrov je razpisanih za subvencioniranje majhnih kmetij

Kmetijsko ministrstvo je objavilo javni razpis, s katerim spodbuja razvoj majhnih kmetij. Gre za podukrep 6.3 iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020, za katerega je predvidenih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Majhne kmetije, ki lahko dobijo pet tisoč evrov podpore, se bodo lahko na razpis prijavile od 6. novembra letos do 31. januarja 2018.

Podpora za živinorejske majhne kmetije

S tem ukrepom, ki je pri nas novost, podpirajo majhne kmetije, ki redijo travojede živali in imajo večino kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je kmetovanje oteženo, denimo v hribih. S tem ukrepom želijo zboljšati konkurenčnost manjših kmetij, povečati storilnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost.

Kdo se lahko prijavi

Večina kmetij, ki bodo lahko kandidirale na ta razpis, imajo težje pridelovalne razmere in so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Zaradi majhnosti so posebej ogrožene.

Z 20 milijoni bo ministrstvo lahko podprlo štiri tisoč od okoli 6.500 majhnih kmetij, ki izolnjujejo pogoje za prijavo na ta razpis. Tri četrtine denarja zanj prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, četrtino pa naša država iz proračuna.

Do te podpore so upravičene majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo več kot polovico kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih s težjimi pogoji za kmetovanje. Prijavijo se lahko kmetije, ki so v letu 2017 vložile zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od tri do šest hektarjev primerljivih kmetijskih površin, skupno od tri od 15 glav velike živine in zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Podpora se ne bo nujno štela v dohodnino

Vloga na ta razpis mora vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oziroma vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (denimo nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine.

Upravičenci bodo morali v treh letih po izdaji odločbe o podpori izplniti cilje iz poslovnega načrta. Ne bodo smeli zmanjšati obsega kmetijskih zemljišč za več kot 10 odstotkov, zagotavljati morajo ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Javna naročila živil
Javna naročila živil Spletni katalog živil poenostavlja javno naročanje hrane

Javne ustanove z nekaj kliki najdejo kmete, zadruge in druge lokalne ponudnike hrane, ti pa lahko z nekaj kliki ugotovijo, kdaj bodo javne...

AGROBIZ
Novice
Novice Kmetje, pozor! Poglejte, kje lahko naletite na inšpektorje

Kaj bo letos pod lupo inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in...

AGROBIZ
Novice
Novice Zakaj šef Jate Emone kupuje izključno jajca iz baterijske reje

Stojan Hergouth, Jata Emona: Jajca iz baterijske reje so najbolj neoporečna

AGROBIZ
Novice
Novice Kaj morate vedeti o genomsko preurejenih organizmih 7

V čem se razlikujejo od gensko spremenjenih organizmov (GSO) in katere težave v kmetijstvu bi lahko z njimi rešili

AGROBIZ
(SUPERBIROKRACIJA) Čebelarji in vinarji, pripravite se, po novem ste embalerji! 1

Prijaviti se morate na ARSO, tehtati embalažo in o njej poročati

AGROBIZ
Novice
Novice Skupina Jata Emona bo s prevzemom Krasa za polovico povečala prodajo

Finančna deblokada Krasa je prioriteta novega lastnika

AGROBIZ
Novice
Novice SiDG s 152 žagarji v dolgoročne pogodbe o dobavi lesa iz državnih gozdov 4

Ker je odkup lesa iz zasebnih gozdov negotov, bo z dolgoročnimi dobavami iz državnih gozdov oskrba žag in primarnih predelovalcev lesa...

AGROBIZ
Novice
Novice Kako izboljšati zdravje čebel 5

Sistem zatiranja bolezni huda gniloba čebelje družine je iz leta 1920. Skrajni čas je, da ga izboljšamo, pravijo profesionalni...