Na pomoč, jabolk je preveč, kako jih prodati za dobro ceno Na pomoč, jabolk je preveč, kako jih prodati za dobro ceno Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo razpis, ki novoustanovljenim organizacija in skupinam pridelovalcev prvih pet let zagotavlja denarno podporo
Tako se s sadjarstvom preživlja majhna kmetija Jelina iz Brd  Tako se s sadjarstvom preživlja majhna kmetija Jelina iz Brd Na dobrem hektarju in pol pridelujejo jagode, češnje, marelice, breskve, hruške, slive in fige, ki jih štirikrat na teden prodajajo v Tolminu in Kranjski Gori, preizkušajo tudi granatna jabolka
Nasvet: Kaj želijo kupci pred nakupom izvedeti o sadju Nasvet: Kaj želijo kupci pred nakupom izvedeti o sadju Lokalni sadjarji lahko za sadje z oznako eko ali izbrana kakovost nastavijo do 50 odstotkov višjo ceno, pravijo v Aragonu
 (video) Koliko hrane odvržete med odpadke? (video) Koliko hrane odvržete med odpadke? V razmislek ob svetovnem dnevu hrane

Vse več rejcev vstopa v ukrep dobrobit živali

Čas branja: 4 min
07.02.2018  10:46  Dopolnjeno: 07.02.2018 15:40
Ta ukrep, ki zagotavlja nadstandardne pogoje reje za boljše počutje živali, pri nas velja za prašiče, govedo in drobnico
Vse več rejcev vstopa v ukrep dobrobit živali
Lani je bilo v ukrep dobrobit živali vključenih 256 rejcev prašičev, 7.490 rejcev goveda in 601 rejec drobnice.

Do živali prijaznejšo rejo Evropska unija spodbuja z ukrepom dobrobit živali. Na evropski ravni so ga prvič uvedli v programskem obdobju 2007–2013, v Sloveniji pa leta 2014 za prašiče, nato so ga razširili tudi na govedo in drobnico. Kakšne nadstandardne pogoje morajo izpolniti rejci, da izboljšajo počutje domačih živali?

Glavni cilj tega ukrepa je izboljšanje pogojev reje – torej standardov za krmo, namestitev, pašo in izpust živali, s tem pa tudi počutja domačih živali. Dobrobit živali vključuje zdravje, dobro počutje, naravno vedenje in tudi psihološko dimenzijo, da živali ne trpijo zaradi bolečin, strahu ali tesnobe. Takšna reja pomeni dodano vrednost končnim izdelkom – mesu in mesninam. Tako vzrejeno meso in prirejeno mleko lahko doseže boljšo ceno na trgu.

Ministrstvo si želi, da bi se v ukrep dobrobit živali vključilo več prašičerejcev

V Sloveniji je v programu za razvoj podeželja 2014–2020 za plačila v zvezi z dobrobitjo živali (DŽ) na voljo 32,5 milijona evrov. V ta ukrep se je za prašiče leta 2014 vključilo 155 kmetijskih gospodarstev, lani pa 256. DŽ so leta 2016 razširili na govedo, ko se je v ta ukrep vključilo 6.760 kmetijskih gospodarstev, lani pa že 7.490. Lani so DŽ razširili še na drobnico, v ta ukrep pa je vstopilo 601 kmetijsko gospodarstvo. »Pri prašičereji bi si želeli nekoliko večjo vključenost rejcev, pri govedoreji in reji drobnice pa je vključeno število rejcev že nekoliko nad načrtovanim,« pravijo na kmetijskem ministrstvu.

Dodajajo, da ukrepa DŽ ne bodo širili na perutnino, ker za to v tem programskem obdobju ni denarja. Izvedba ukrepa dobrobit živali za perutnino je zelo zahtevna, poleg tega pa je bil šele sredi prejšnjega leta sprejet evropski predpis, ki omogoča ta ukrep tudi za rejne živali s kratkim proizvodnim ciklom, za katere ni vzpostavljen centralni register.

Pogoji za vstop v ta ukrep

V ta ukrep za prašiče se lahko vključijo kmetijska gospodarstva, ki redijo 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic ali najmanj 50 tekačev (to so prašiči, ki so stari do vključno 10 tednov ali tehtajo do 30 kilogramov) ali pitancev (prašiči od 10. tedna starosti do zakola oziroma spolne zrelosti). Rejci morajo izdelati program dobrobiti živali in ga vnesti v centralni register prašičev.

V DŽ za govedo in drobnico pa lahko vstopijo kmetijska gospodarstva, ki redijo najmanj toliko živali, kot ustreza dvema glavama velike živine (GVŽ) goveda ali drobnice, ki jim bodo zagotovili pašo. S koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali smo izračunali, da lahko govedorejec v ukrep DŽ vstopi, če redi dve kravi, starejši od dveh let, ali 13 telet, starih do šest mesecev.

DŽ je enoletni ukrep. Zahtevke za podporo morajo rejci vložiti za vsako operacijo v okviru tako imenovane zbirne vloge. Zbirne vloge vsako leto vlagajo v času tako imenovane subvencijske kampanje, ki bo letos od 26. februarja do 6. maja.

Letos se v primerjavi z minulim letom spreminjajo le območja, kjer je paša za ukrep DŽ datumsko omejena ali prepovedana. »Ta sprememba izhaja iz letošnjih sprememb pri posebnih traviščnih habitatih. Spremenjene so evidence območij posebnih traviščnih habitatov, kjer je paša datumsko omejena, in območij, kjer je paša prepovedana,« pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu. Pri vstopnih pogojih, upravičencih in zahtevah za posamezne operacije DŽ pa ni sprememb.

Podpore za dobrobit živali

Poglejmo še podpore za vse posamezne operacije DŽ, ki jih rejcem izplačajo za krijte dodatnih stroškov in izgubljen dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz tega ukrepa.

Za pašo govedi znaša letna podpora 53,4 evra na GVŽ, za pašo drobnice pa 27,6 evra na GVŽ.

Pri DŽ za prašiče pa lahko rejci izpolnijo več zahtev. Pri plemenskih svinjah in mladicah lahko izbirajo med tremi zahtevami, in sicer med skupinsko rejo z izpustom, izboljšano krmo ali da živalim v skupinskih boksih zagotovijo za 10 odstotkov več prostora, kot določa predpis za zaščito rejnih živali. Če izpolnijo vse tri zahteve, jim za plemenske svinje in mladice letno izplačajo slabih 140 evrov podpore na GVŽ. Če živalim zagotovijo skupinsko rejo z izpustom, dobijo 61,77 evra podpore na GVŽ. Za izboljšano krmo dobijo 48,3 evra letne podpore na GVŽ, za zagotavljanje več prostora v skupinskih boksih pa 129,62 evra na GVŽ.

Če počutje plemenskih svinj izboljšajo z izpolnjevanjem dveh zahtev, so upravičeni do 42,74 evra letne pdpore na GVŽ. Drugače povedano: 25,64 evra na GVŽ dobijo prašičerejci na leto, če poskrbijo »za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov«, 17,1 evra na GVŽ na leto pa jim izplačajo, ko sesne pujske kirurško kastrirajo z uporabo anestezije oziroma analgezije.

Pri DŽ morajo rejci tekačem zagotoviti za 10 odstotkov več prostora v skupinskih boksih, kot določajo predpisi o zaščiti rejnih živali, da dobijo 36,7 evra na GVŽ letne podpore. Enaka zahteva in višina letne podpore velja tudi za DŽ za pitance. Dodatnih 33,83 evra letne podpre na GVŽ pa dobijo rejci, ki pitancem zagotovijo skupinsko rejo z izpustom. Če za pitance izpolnijo obe zahtevi za DŽ, dobijo 70 evrov letne podpre na GVŽ.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Novice
Novice Največja slovenska farma krav mlekaric pred prodajo

Farme Ihan, ki so nenehno v težavah, bi se po prodaji osredotočile na prašičerejo

AGROBIZ
Novice
Novice (video) Kje sta in kako poslujeta največja slovenska oljkarja 3

Podjetnika Davor Dubokovič in Uroš Gorjanc sta na Crvenem vrhu pri Savudriji vložila tri milijone evrov v posestvo, na katerem sta...

AGROBIZ
Novice
Novice Za Luko Dončićem odhaja v ZDA tudi poli 3

Malo po začetku lige NBA, kjer bo debitiral najboljši evropski košarkar, bo na vzhodni obali ZDA stekla prodaja salame poli

AGROBIZ
Novice
Novice Kako dobro poznate butične domače sire? 37

Da prvi festival slovenskih sirov, ki je bil prejšnji teden ob 20. obletnici Združenja kmečkih sirarjev, ne bo šel prehitro v pozabo,...

AGROBIZ
Novice
Novice Tako mlekarna Krepko širi prodajo v Avstrijo

Zgodba o tem, kako lahko s čezmejnim povezovanjem prodrete na nov trg

AGROBIZ
Nove tehnologije
Nove tehnologije Kmetijstvo v precepu: med tradicijo in digitalizacijo ter robotizacijo

Nekateri v kmetijstvu zagovarjajo tradicijo, drugi popolnoma novo smer - digitalizacijo in robotizacijo. Vse, ki se s kmetijstvom...

AGROBIZ
Novice
Novice Na pomoč, jabolk je preveč, kako jih prodati za dobro ceno 6

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo razpis, ki novoustanovljenim organizacija in skupinam pridelovalcev prvih pet let zagotavlja denarno...

AGROBIZ
Novice
Novice Ste vedeli, da vsa vina niso primerna za stroge vegane? 15

V kleti lahko vino pride v stik s snovmi živalskega izvora, ki lahko v sledeh ostanejo v vinu