Kako težko je v naši državi biti mesar in zakaj čedalje težje dihajo Kako težko je v naši državi biti mesar in zakaj čedalje težje dihajo Ste vedeli, da lahko lokalni mesarji le četrtino svojega blaga prodajo gostilnam? Tudi sami niso, dokler jih niso zalotili inšpektorji vseh vrst; preverjamo birokratske neumnosti za mesarje in tudi za druge trgovce z živili
Zakaj kmetje nočejo graditi rastlinjakov in se odpovedujejo nepovratnim sredstvom Zakaj kmetje nočejo graditi rastlinjakov in se odpovedujejo nepovratnim sredstvom Občine že imajo možnost, da komunalni prispevek za rastlinjake znižajo oziroma ga delno ali v celoti oprostijo, ministrstvo za okolje in prostor posebnega zakona o tem ne bo predlagalo
(video) Katere korake bo treba narediti za večjo povezanost kmetijstva in turizma (video) Katere korake bo treba narediti za večjo povezanost kmetijstva in turizma Vizija razvoja za slovenski turizem je, da Slovenija postane prepoznavna kot zelena, aktivna in zdrava butična destinacija. In v tej viziji najdeta svoj prostor tudi kmetijstvo in naprej kulinarika.
Dodana vrednost v turizmu: Lokalne surovine Dodana vrednost v turizmu: Lokalne surovine Na okrogli mizi v okviru 1. konference Povezovanje turizma in kmetijstva so sogovorniki razpravljali, kako lahko gostinec ustvari dodano vrednost in prepoznavnost s sodelovanjem z lokalnimi dobavitelji.
Načrt: za naložbe v turizem na podeželju 10 milijonov evrov subvencij Načrt: za naložbe v turizem na podeželju 10 milijonov evrov subvencij Kmetijsko ministrstvo želi s spodbujanjem nekmetijskih dejavnosti na kmetijah krepiti podjetništvo ter s tem ohranjati in ustvarjati nova delovna mesta
Komentar

Napredne tehnologije v poljedelstvu: z droni do večjega in boljšega pridelka

Čas branja: 3 min
30.03.2018  11:59  Dopolnjeno: 30.03.2018 16:08
Opisujemo lanske koruzne poskuse Syngente Slovenija, kjer so iskali korelacijo med aerofotografiranjem in količino ter kakovostjo požetega pridelka. Na koruznih hidbiridih, prilagojenih na stresne razmere 21. stoletja, bodo tudi letos nadaljevali to raziskavo, ki jo bodo razširili še na žita.

Obveščaj me o novih člankih:  

Brezpilotni zrakoplovi (droni) in s tem povezani novi sistemi natančnega kmetovanja postajajo standard sodobne kmetijske pridelave. Pridobivanje podatkov z visokoločljivim večspektralnim aerofotografiranjem se v kmetijstvu vedno bolj uveljavlja.

Z visokoločljivim večspektralnim aerofotografiranjem do bolj natančnega kmetovanja

Prav večspektralna aerofotografija omogoča pridobivanje dovolj objektivnih in predvsem ažurnih podatkov, ki vsebujejo informacije za nadaljnjo uporabo in prehod v natančno kmetovanje. S pridobljenimi podatki, ki jih zajamemo z brezpilotnimi zrakoplovom, je možno zagotoviti dostop do informacij o pridelovalnih pogojih, razvoju in zdravstvenemu stanju rastlin v realnem času, kar omogoča pravočasno in ustrezno odzivanje na dejanske razmere na poljih. Ob pravilni interpretaciji dobljenih rezultatov visokoločljive večspektralne aerofotografiranje le-ta predstavlja osnovo za bolj natančno kmetovanje.

Da bi sledili trendu uvajanja sodobnih pridelovalnih tehnologij, so v družbi Syngenta Slovenija v sezoni 2017 začeli s snemanjem koruznih poskusov. Pri snemanju poskusov so sodelovali s Kmetijskim inštitutom Slovenije, ki ima vso potrebno profesionalno opremo.

Izračunali so vegetacijske indekse, z njim pa ocenili rast rastlin

Posnetki so bili obdelali s programsko opremo Pix4D, slike snemanja pa so bile zaradi potrebe po določitvi odboja normalizirane s posnetki referenčne plošče z znanim odbojem. Na tak način so dobili slike odboja posamezne valovne dolžine. Posamezne slike sta raziskovalca Matej Knapič in Uroš Žibrat s Kmetijskega inštituta Slovenije združila v mozaik ter s podatki odboja posamezne valovne dolžine izračunala karte posameznih vegetacijskih indeksov, s katerimi so ocenili rast rastlin. Območje posameznega hibrida koruze se je določilo tako, da so se zunanje vrste izločile iz nadaljnje obdelave, predvsem zaradi morebitnega robnega učinka sosednjega hibrida.

Kaj pokažejo vegetacijski indeksi

Za boljšo interpretacijo dobljenih slik so uporabili kar šest različnih indeksov (VTI, NDVI, PSSR, OSAVI, GNDVI, MCARI2). VTI-vegetacijski indeks temelji na razmerju med vrednostmi spektralnega odboja v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektru.

Med vegetacijskimi indeksi je najbolj poznan NDVI - vegetacijski indeks normaliziranih razlik. NDVI razvršča površine glede na obseg fotosintetske aktivnosti. Zaradi fotosinteze se od rastlin odbije manj svetlobe rdeče valovne dolžine, medtem ko je s strukturo lista in vsebnostjo vode v njem povezan večji odboj v bližnje infrardečem delu spektra.

PSSR-indeks poenostavljeno odraža fotosintetsko aktivnost rastlin. OSAVI-indeks je primeren za oceno redkejše gostote rastlinskega pokrova, saj v signalu vsebuje tudi odboj tal ali drugih fotosintetsko neaktivnih podlag. Z GNDVI-indeksom »zelenosti« posevka je možno obravnavati različne tehnologije pridelave (gnojenja), saj ta indeks odraža tudi preskrbljenost posevka z dušikom.

V dotičnem primeru, kjer je tehnologija pridelave enaka, pa so razlike v intenzivnosti zelene barve povezane z lastnostmi posameznega koruznega hibrida in FAO skupino. PSSR – je enostaven indeks fotosintetske aktivnosti. Temelji na dejstvu, da se od vegetacije močno odbija spekter v bližnje infrardečem delu in hkrati v večji meri vpija rdeči del zaradi fotosintetske aktivnosti. Z rezultati indeksa PSSR jasnejše razumemo bujnost oziroma fotosintetsko aktivnost posameznega hibrida. MCARI2-indeks je zmožen nekoliko bolje oceniti LAI (indeks listne površine = skupna površina listov/površina tal) in je manj občutljiv na vpliv klorofila in mešanega podpisa s tlemi na oceno listne površine.

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da so se koruzni hibridi družbe Syngenta odlično odrezali v sušno-stresnih razmerah, saj so v primerjavi z referenčni hibridi v vseh izračunanih indeksih dosegali statistično značilno boljše rezultate. V poskusu so obravnavali hibride: SY Fanatic, SY Arioso, SY Photon, NK Lucius, NK Octet, SY Chorintus, SY Senko, SY Kreon, SY Dartona, SC 3705, SY Vanadium, SY Zephir ter dva primerjalna referenčna hibrida.

Z novimi hibridi Syngenta v svoj prodajni program vpeljuje sodobne hibride, prilagojene na stresne razmere 21. stoletja. Novi hibridi bodo bistveno boljše premagovali sušne in ostale stresne razmere ter tudi v neugodnih razmerah pridelave zagotavljali visoke in kakovostne pridelke tako zrnja kot silaže. Končni rezultat lanske raziskave je bil iskanje korelacije med aerofotografiranjem in količino ter kakovostjo požetega pridelka. Kot zaključek prvoletnega testiranja lahko povemo, da se je v raziskavi najbolje obnesel indeks MTVI 1. Ostali uporabljeni indeksi so podali slabše rezultate.

Graf »zelenosti« posevka posredno prikazuje, kolikšna površina v poskusu je odbila posamezno intenziteto zelene barve, kar lahko povezujemo s tehnološko zrelostjo posameznega obravnavanega koruznega hibrida. Z raziskavo bomo nadaljevali tudi v sezoni 2018 in jo razširili še na žita.

Razkritje: Blaž Germšek je strokovnjak za nove tehnologije v kmetijstvu in je zaposlen v Syngenti Slovenija.Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Članki
Članki Zakaj kmetje nočejo graditi rastlinjakov in se odpovedujejo nepovratnim sredstvom 4

Občine že imajo možnost, da komunalni prispevek za rastlinjake znižajo oziroma ga delno ali v celoti oprostijo, ministrstvo za okolje...

AGROBIZ
(intervju) Hiša Franko nabavlja živila pri več kot sto manjših lokalnih pridelovalcih

Z Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije (STO), smo se pogovarjali o prizadevanjih, da bi Slovenija v prihodnjih letih...

AGROBIZ
Dež ni le zoprn – podražil nam bo življenje! Kaj nam je že, kaj nam bo še? 3

»Gledamo simptome naravne katastrofe,« trenutne razmere v poljedeljstvu opiše šef koprske zadruge Agraria.

AGROBIZ
Novice
Novice Recept za uspeh najboljše turistične kmetije v Evropi

Po izboru bralcev Guardianovega spletnega portala je bila ekološka turistična kmetija Pri Plajerju v Trenti izbrana za najboljšo...

AGROBIZ
Načrt: za naložbe v turizem na podeželju 10 milijonov evrov subvencij

Kmetijsko ministrstvo želi s spodbujanjem nekmetijskih dejavnosti na kmetijah krepiti podjetništvo ter s tem ohranjati in ustvarjati nova...

AGROBIZ
Tako so Kobariški muzej, Mlekarna Planika in Fundacija Pot miru skupaj ustvarili butično doživetje

Pripoved vojaka s soške fronte je čisto nova oblika doživetja, ki v dolino reke Soče uvaja ekskluzivno petzvezdično ponudbo. Produkt...

AGROBIZ
Novice
Novice Kaj mora turistična kmetija ponuditi svojim gostom za najvišjo oceno na Tripadvisorju?

Ekološka idila na Pohorju, ki deluje skladno s filozofijo samooskrbe in ekološke pridelave, ponuja gostom celostno izkušnjo življenja v...

AGROBIZ
Ob Bloškem jezeru glamping povezuje tradicijo z najnovejšimi trendi v turizmu

Ponudba ob jezercu na Bloški planoti dokazuje, kako je mogoče z vztrajnostjo ustvariti edinstveno ponudbo.