Povpraševanje po pleteninah znamke Koštrun je večje od ponudbe Povpraševanje po pleteninah znamke Koštrun je večje od ponudbe Najbolje se prodajajo unikatni šali in rute z dodatki iz polsti, kupci prihajajo tudi iz ZDA in z Nove Zelandije
Kmetija Bedekovič prodira z unikatnim bezgovim ekološkim kisom Kmetija Bedekovič prodira z unikatnim bezgovim ekološkim kisom Poleg bezgovega delajo tudi jabolčni kis, prodajo bi radi razširili po Sloveniji in sčasoma tudi v tujino, za kar morajo povečati obseg proizvodnje
Lestvica: To so največji in najboljši slovenski živilci Lestvica: To so največji in najboljši slovenski živilci Predelava hrane v Sloveniji je lahko zelo donosen posel. Najboljši živilci in pijačarji se po dobičkonosnosti lahko kosajo s farmacevti
Študenti mariborske univerze razvili zmagovalnega robota za odstranjevanje plevela Študenti mariborske univerze razvili zmagovalnega robota za odstranjevanje plevela Z manjšim poljskim robotom so zmagali na študentskem tekmovanju Field robot event 2019 v Heilbronnu v Nemčiji
Komentar

Napredne tehnologije v poljedelstvu: z droni do večjega in boljšega pridelka

Čas branja: 3 min
30.03.2018  11:59  Dopolnjeno: 30.03.2018 16:08
Opisujemo lanske koruzne poskuse Syngente Slovenija, kjer so iskali korelacijo med aerofotografiranjem in količino ter kakovostjo požetega pridelka. Na koruznih hidbiridih, prilagojenih na stresne razmere 21. stoletja, bodo tudi letos nadaljevali to raziskavo, ki jo bodo razširili še na žita.

Obveščaj me o novih člankih:  

Brezpilotni zrakoplovi (droni) in s tem povezani novi sistemi natančnega kmetovanja postajajo standard sodobne kmetijske pridelave. Pridobivanje podatkov z visokoločljivim večspektralnim aerofotografiranjem se v kmetijstvu vedno bolj uveljavlja.

Z visokoločljivim večspektralnim aerofotografiranjem do bolj natančnega kmetovanja

Prav večspektralna aerofotografija omogoča pridobivanje dovolj objektivnih in predvsem ažurnih podatkov, ki vsebujejo informacije za nadaljnjo uporabo in prehod v natančno kmetovanje. S pridobljenimi podatki, ki jih zajamemo z brezpilotnimi zrakoplovom, je možno zagotoviti dostop do informacij o pridelovalnih pogojih, razvoju in zdravstvenemu stanju rastlin v realnem času, kar omogoča pravočasno in ustrezno odzivanje na dejanske razmere na poljih. Ob pravilni interpretaciji dobljenih rezultatov visokoločljive večspektralne aerofotografiranje le-ta predstavlja osnovo za bolj natančno kmetovanje.

Da bi sledili trendu uvajanja sodobnih pridelovalnih tehnologij, so v družbi Syngenta Slovenija v sezoni 2017 začeli s snemanjem koruznih poskusov. Pri snemanju poskusov so sodelovali s Kmetijskim inštitutom Slovenije, ki ima vso potrebno profesionalno opremo.

Izračunali so vegetacijske indekse, z njim pa ocenili rast rastlin

Posnetki so bili obdelali s programsko opremo Pix4D, slike snemanja pa so bile zaradi potrebe po določitvi odboja normalizirane s posnetki referenčne plošče z znanim odbojem. Na tak način so dobili slike odboja posamezne valovne dolžine. Posamezne slike sta raziskovalca Matej Knapič in Uroš Žibrat s Kmetijskega inštituta Slovenije združila v mozaik ter s podatki odboja posamezne valovne dolžine izračunala karte posameznih vegetacijskih indeksov, s katerimi so ocenili rast rastlin. Območje posameznega hibrida koruze se je določilo tako, da so se zunanje vrste izločile iz nadaljnje obdelave, predvsem zaradi morebitnega robnega učinka sosednjega hibrida.

Kaj pokažejo vegetacijski indeksi

Za boljšo interpretacijo dobljenih slik so uporabili kar šest različnih indeksov (VTI, NDVI, PSSR, OSAVI, GNDVI, MCARI2). VTI-vegetacijski indeks temelji na razmerju med vrednostmi spektralnega odboja v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektru.

Med vegetacijskimi indeksi je najbolj poznan NDVI - vegetacijski indeks normaliziranih razlik. NDVI razvršča površine glede na obseg fotosintetske aktivnosti. Zaradi fotosinteze se od rastlin odbije manj svetlobe rdeče valovne dolžine, medtem ko je s strukturo lista in vsebnostjo vode v njem povezan večji odboj v bližnje infrardečem delu spektra.

PSSR-indeks poenostavljeno odraža fotosintetsko aktivnost rastlin. OSAVI-indeks je primeren za oceno redkejše gostote rastlinskega pokrova, saj v signalu vsebuje tudi odboj tal ali drugih fotosintetsko neaktivnih podlag. Z GNDVI-indeksom »zelenosti« posevka je možno obravnavati različne tehnologije pridelave (gnojenja), saj ta indeks odraža tudi preskrbljenost posevka z dušikom.

V dotičnem primeru, kjer je tehnologija pridelave enaka, pa so razlike v intenzivnosti zelene barve povezane z lastnostmi posameznega koruznega hibrida in FAO skupino. PSSR – je enostaven indeks fotosintetske aktivnosti. Temelji na dejstvu, da se od vegetacije močno odbija spekter v bližnje infrardečem delu in hkrati v večji meri vpija rdeči del zaradi fotosintetske aktivnosti. Z rezultati indeksa PSSR jasnejše razumemo bujnost oziroma fotosintetsko aktivnost posameznega hibrida. MCARI2-indeks je zmožen nekoliko bolje oceniti LAI (indeks listne površine = skupna površina listov/površina tal) in je manj občutljiv na vpliv klorofila in mešanega podpisa s tlemi na oceno listne površine.

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da so se koruzni hibridi družbe Syngenta odlično odrezali v sušno-stresnih razmerah, saj so v primerjavi z referenčni hibridi v vseh izračunanih indeksih dosegali statistično značilno boljše rezultate. V poskusu so obravnavali hibride: SY Fanatic, SY Arioso, SY Photon, NK Lucius, NK Octet, SY Chorintus, SY Senko, SY Kreon, SY Dartona, SC 3705, SY Vanadium, SY Zephir ter dva primerjalna referenčna hibrida.

Z novimi hibridi Syngenta v svoj prodajni program vpeljuje sodobne hibride, prilagojene na stresne razmere 21. stoletja. Novi hibridi bodo bistveno boljše premagovali sušne in ostale stresne razmere ter tudi v neugodnih razmerah pridelave zagotavljali visoke in kakovostne pridelke tako zrnja kot silaže. Končni rezultat lanske raziskave je bil iskanje korelacije med aerofotografiranjem in količino ter kakovostjo požetega pridelka. Kot zaključek prvoletnega testiranja lahko povemo, da se je v raziskavi najbolje obnesel indeks MTVI 1. Ostali uporabljeni indeksi so podali slabše rezultate.

Graf »zelenosti« posevka posredno prikazuje, kolikšna površina v poskusu je odbila posamezno intenziteto zelene barve, kar lahko povezujemo s tehnološko zrelostjo posameznega obravnavanega koruznega hibrida. Z raziskavo bomo nadaljevali tudi v sezoni 2018 in jo razširili še na žita.

Razkritje: Blaž Germšek je strokovnjak za nove tehnologije v kmetijstvu in je zaposlen v Syngenti Slovenija.Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Novice
Novice Študenti mariborske univerze razvili zmagovalnega robota za odstranjevanje plevela

Z manjšim poljskim robotom so zmagali na študentskem tekmovanju Field robot event 2019 v Heilbronnu v Nemčiji

AGROBIZ
Slovenija
Slovenija Je ekološko kmetovanje dobra poslovna priložnost?

Pri porabi ekoloških živil na prebivalca na leto v Sloveniji kar močno zaostajamo za zahodnimi državami; priložnosti za rast je zato...

AGROBIZ
Agro Podjetnik
Agro Podjetnik Povpraševanje po pleteninah znamke Koštrun je večje od ponudbe 1

Najbolje se prodajajo unikatni šali in rute z dodatki iz polsti, kupci prihajajo tudi iz ZDA in z Nove Zelandije

AGROBIZ
Agro Podjetnik
Agro Podjetnik Kraški brinjevec je adut turistične kmetije pri Filetu 1

Poleg prenočitev in domače hrane gostom ponujajo še kraški slivovec, viljamovko, staran vinjak, žganje iz kutin in rožičev ter gin

AGROBIZ
Agro Podjetnik
Agro Podjetnik Kmetija Kastelic - Žonta bo prenovila sirarno

Poletno ponudbo mlečnih izdelkov bi radi razširili s sladoledom, čez nekaj let pa vpeljali tudi rejo goveda za meso

AGROBIZ
Agro Podjetnik
Agro Podjetnik Kmetija Jerala povečuje prodajo in predelavo jabolk

Obnavljajo sadovnjak in vlagajo v nove tehnologije, načrtujejo tudi novi prostor za predelavo sadja

OGLAS
AGROBIZ
Vroče je! Imamo odličen predlog za osvežitev

Predstavljamo lahek napitek, s katerim se lahko v vročih poletnih mesecih odlično osvežimo.