Mlekarna Planika osvaja novi trg – gostinstvo Mlekarna Planika osvaja novi trg – gostinstvo Oskrbujejo boljše restavracije in gostilne, ki poudarjajo lokalne sestavine v svojih jedeh
Letos bo dobro leto za pridelovalce oljk in žita Letos bo dobro leto za pridelovalce oljk in žita Tako kažejo spomladanske napovedi za kmetijske trge v Evropski uniji, ki jih je v sredo objavila evropska komisija
KGZS: zaradi letošnje prepovedi odstrela 175 medvedov jih bo v prihodnje treba odvzeti še več  KGZS: zaradi letošnje prepovedi odstrela 175 medvedov jih bo v prihodnje treba odvzeti še več Z delno ugoditvijo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green je upravno sodišče negativno presenetilo kmetijsko-gozdarsko zbornico KGZS, ki opozarja, da bo število medvedov zraslo, s tem pa tudi nevarnost, da napadejo ljudi
Vlada bo še enkrat odločala o odvzemu rjavega medveda Vlada bo še enkrat odločala o odvzemu rjavega medveda Upravno sodišče je delno ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti državi v primeru načrtovanega odstrela medvedov. Odpravilo je prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave za obdobje do 30. septembra letos.

Kaj prinaša resolucija o razvoju kmetijstva do leta 2030

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
kmetijstvo   dodaj
Aleksandra Pivec dodaj
 
Čas branja: 3 min
22.03.2019  15:16  Dopolnjeno: 22.03.2019 17:34
Na podlagi resolucije, ki bo do 22. maja v javni obravnavi, bodo prihodnje leto pripravili strateški načrt z ukrepi skupne kmetijske politike po letu 2020 (SKP)
Kaj prinaša resolucija o razvoju kmetijstva do leta 2030
"Novi dokumenti o razvoju kmetijstva potrebujemo zato, da bi zagotovili ustrezen dohodek na kmetijah in zmanjšali odvisnost kmetij od podpor. To lahko dosežemo s podjetniško naravnanostjo, znanjem, tehnološko in generacijsko prenovo, višjo dodano vrednostjo kmetijsktva, s povezovanjem in sodelovanjem," pravi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.
Foto: Jure Makovec

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
kmetijstvo   dodaj
Aleksandra Pivec dodaj

Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 je politično strateški dokument, ki odraža trenutno stanje v kmetijstvu in potrebe po intervencijah v prihodnosti. Predstavlja razvojno usmeritev pridelave in predelave hrane in podeželja, pri tem pa upošteva naravne danosti in dejanske potrebe, ki so jih nakazale analize in statistični podatki. Do 22. maja bo resolucija v javni obravnavi, potem jo mora sprejeti vlada.

Prihodnje leto še strateški načrt z ukrepi SKP

Na podlagi resolucije bo kmetijsko ministrstvo prihodnje leto pripravilo strateški načrt z nacionalnimi in evropskimi ukrepi, ki bodo v novi finančni perspektivi finančno podprti, pravi ministrica Aleksandra Pivec. Spomnimo, da so pripravo strateškega načrta napovedovali do konca tega leta. Takrat bo, kot zdaj pojasnjujejo, na evropski ravni šele znanih dovolj podlag (morda tudi nov finančni okvir za slovensko kmetijstvo v letih 2021-27), da bo ministrstvo lahko pripravilo stateški načrt z ukrepi.

Kakšno kmetijstvo si želimo

  • Po besedah kmetijske ministrice potrebujemo nove razvojne usmeritve kmetijstva zato, da bi z novimi prijemi (podjetniško naravnanostjo, znanjem, tehnološko in generacijsko prenovo, višjo dodano vrednostjo, povezovanem in sodelovanjem) zagotovili ustrezen dohodek na kmetijah in manjšo odvisnost kmetij od podpor.
  • Podpirali bodo razvoj kmetijskih gospodarstev in manjših kmetij. V resoluciji upoštevajo "dualno strukturo kmetij, saj želijo z primernimi mehanizmi podpreti kmetijska gospodarstva, z drugimi pa manjše kmetije".
  • Z resolucijo oziroma kasneje z ukrepi bodo skušali povečati odpornost kmetijstva na razna tveganja in spodbujati povezovanje kmetijskih pridelovalcev in živilstva, krepitev prehranskih verig ter vzpostaviti pravične odnose v prehranski verigi.
  • Pomemben cilj je ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja, k financiranju razvoja podeželja želijo pritegniti tudi druge resorje - socialno, gospodarsko, kohezijsko politiko.
  • Resolucija se dotika tudi "dialoga med mestnim in podeželskim prebivalstvom". "Ljudje se iz mest selijo na podeželje, zato je treba vzpostaviti določena razmerja med kmeti in tistimi, ki se na podeželje priseljujejo, da bodo ti razumeli vlog kmeta in ne bo konfliktov," razlaga ministrica.
  • Strateškega pomena so tudi modernizacija, nadgradnja znanja, tehnološka prenova in uvajanje podjetniškega pristopa v kmetijstvo, da se poveča konkurenčnost in dodana vrednost pridelave hrane.
  • Pomembna cilja sta tudi generacijska prenova in ohranjanje interesa za kmetovanje. Mladi kmetje nimajo zemlje, nakup je zanje predrag, ostane jim najem, kjer računajo zlasti na državna zemljišča, s katerimi razpolaga sklad kmetijskih zemljišč. "S spremembami zakonodaje in kmetijskozemljiške politike želimo na ministrstvu spodbuditi strukturne spremembe, generacijsko prenovo kmetij in večji interes za kmetovanje," dodaja Aleksandra Pivec.
  • V novi finančni perspektivi in strategiji slovenskega kmetijstva postaja vse pomembnejše tudi pametno gospodarjenje z naravnimi viri - vodo, tlemi, zrakom, biotsko raznovrstnostjo. "Načrtujemo ukrepe za pametno upravljanje naravnih virov, ki morajo psotati prednost, ne ovira za kmetovanje, kot se pogosto dogaja," poudarja ministrica.

Glavni cilji

Cilje nove razvojne vizije lahko strnemo v odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter krepitev oblikovanja in prenosa znanja. Za doseganje teh ciljev so predvideli tudi konkretne izvedbene cilje in mehanizme, ki jih delijo na ukrepe javnih politik (skupne kmetijske politike, kohezijske, gospodarske, socialne, finančne politike) in na zakonodajni okvir - predpise.

Nujna sprememba mentalitete, vrednot in praks

"Politike in predpisi so podprti z nujnimi spremembami v praksah in vrednotah, ki so prvi pogoj za spremembe delovanja kmetijstva in vseh členov na podeželju. Dosedanje izkušnje kažejo, da precejšnja denarna sredstva in dobri regulatorni mehanizmi ne zadoščajo za to, da bi dosegli želene spremembe in cilje. Zato v strategiji poudarjamo potrebo po spremembah vrednot in izvajanju novih praks. S spremembo mentalitete, vrednot in praks bomo vsi v kmetijstvu lažje dosegali zastavljene cilje," še pravi Aleksandra Pivec.

Razvoj tudi z manj denarja in sodelovanje drugih resorjev

Slovenija se ni sprijaznila z zmanjšanjem evropskih sredstev za kmetijstvo in razvoj podeželja."Z načrtovanjem premišljenih potrebnih ukrepov, ki bodo vsebovali merljive cilje, lahko tudi z manj denarja zagotovimo razvoj kmetijskega sektorja, a le ob sodelovanju drugih resorjev," dodaja ministrica. Nakazala je, da bo kmetijsko ministrstvo pri strateškem načrtovanju ukrepov skupne kmetijske politike k sofinanciranju razvoja podeželja skušalo pritegniti tudi druge resorje, ki vplivajo na razvoj podeželja in kmetijstva. "Če se danes ne odločimo za pripravo strukturnih sprememb v slovenskem kmetijstvu, ne moremo pričakovati dolgoročnega razvoja kmetijstva, strukturnih sprememb, niti generacijske menjave na kmetijah," je dodala za konec.


Več iz teme:  

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
AGROBIZ
Novice
Novice Tako bodo mladi kmetje dobili več zemlje 7

Vsem, ki imajo od sklada kmetijskih zemljišč v zakupu več kot sto hektarjev zemlje, bodo pri podaljšanju zakupne pogodbe postopno...

AGROBIZ
Nasveti
Nasveti Emil Erjavec: smo pred največjim preobratom v kmetijstvu doslej 37

Čaka nas preobrat iz naroda jamračev v narod pozitivnih ljudi, ki se upajo lotiti sprememb; potrebujemo znanje, podjetnost in povezovanje

AGROBIZ
Novice
Novice Kako se bo spremenil promet s kmetijskimi zemljišči 8

Med spremembami, ki jih pri prodaji kmetijskih zemljišč predlaga kmetijsko ministrstvo, je tudi poenostavljena prodaja kmetijskih...

AGROBIZ
Novice
Novice (video) Od romantike pri govedoreji do vzpona piščančereje in grozljivke pri prašičereji 2

Reportaža s posveta o živinoreji in mesnopredelovalni industriji

AGROBIZ
Novice
Novice Podjetja nasprotujejo spremembam pri upravljanju kmetijskih zemljišč

Skrbi jih zlasti uvedba maksimalnega zakupa kmetijskih zemljišč in nepodaljševanje zakupnih pogodb

AGROBIZ
Novice
Novice Mlekarna Planika osvaja novi trg – gostinstvo

Oskrbujejo boljše restavracije in gostilne, ki poudarjajo lokalne sestavine v svojih jedeh