Ni ga kuharja, ki bi iz slabih surovin skuhal vrhunsko jed Ni ga kuharja, ki bi iz slabih surovin skuhal vrhunsko jed Preverili smo, zakaj je sodelovanje med lokalnimi pridelovalci hrane in gostinci koristno tako za ene kot za druge, kje je dodana vrednost in katere ovire bi bilo treba odstraniti, da bi bilo tovrstnega povezovanja še več
(intervju) Ministrica Aleksandra Pivec: Kmetijstvo in turizem – par, ki se vse bolj zbližuje (intervju) Ministrica Aleksandra Pivec: Kmetijstvo in turizem – par, ki se vse bolj zbližuje Kmetijska ministrica pravi, da je treba posebno pozornost nameniti vključevanju slovenske hrane v gastronomsko ponudbo v gostinstvu
(video) Kmet na turistični kmetiji postaja animator (video) Kmet na turistični kmetiji postaja animator Kakšen razvoj turističnih kmetij lahko pričakujemo, od česa je odvisen uspeh takšne kmetije in kaj pogrešajo v dejavnosti, pojasnjuje Renata Kosi s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje
Modra frankinja – žametno vino Posavja Modra frankinja – žametno vino Posavja V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica si prizadevajo, da bi modra frankinja postala prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt Posavja, pridelovalce modre frankinje pa bi radi povezali v zadrugo in ustvarili skupno blagovno znamko.
Mlekarna Planika osvaja novi trg – gostinstvo Mlekarna Planika osvaja novi trg – gostinstvo Oskrbujejo boljše restavracije in gostilne, ki poudarjajo lokalne sestavine v svojih jedeh

Kaj prinaša resolucija o razvoju kmetijstva do leta 2030

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
kmetijstvo   dodaj
Aleksandra Pivec dodaj
 
Čas branja: 3 min
22.03.2019  15:16  Dopolnjeno: 22.03.2019 17:34
Na podlagi resolucije, ki bo do 22. maja v javni obravnavi, bodo prihodnje leto pripravili strateški načrt z ukrepi skupne kmetijske politike po letu 2020 (SKP)
Kaj prinaša resolucija o razvoju kmetijstva do leta 2030
"Novi dokumenti o razvoju kmetijstva potrebujemo zato, da bi zagotovili ustrezen dohodek na kmetijah in zmanjšali odvisnost kmetij od podpor. To lahko dosežemo s podjetniško naravnanostjo, znanjem, tehnološko in generacijsko prenovo, višjo dodano vrednostjo kmetijsktva, s povezovanjem in sodelovanjem," pravi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.
Foto: Jure Makovec

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
kmetijstvo   dodaj
Aleksandra Pivec dodaj

Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 je politično strateški dokument, ki odraža trenutno stanje v kmetijstvu in potrebe po intervencijah v prihodnosti. Predstavlja razvojno usmeritev pridelave in predelave hrane in podeželja, pri tem pa upošteva naravne danosti in dejanske potrebe, ki so jih nakazale analize in statistični podatki. Do 22. maja bo resolucija v javni obravnavi, potem jo mora sprejeti vlada.

Prihodnje leto še strateški načrt z ukrepi SKP

Na podlagi resolucije bo kmetijsko ministrstvo prihodnje leto pripravilo strateški načrt z nacionalnimi in evropskimi ukrepi, ki bodo v novi finančni perspektivi finančno podprti, pravi ministrica Aleksandra Pivec. Spomnimo, da so pripravo strateškega načrta napovedovali do konca tega leta. Takrat bo, kot zdaj pojasnjujejo, na evropski ravni šele znanih dovolj podlag (morda tudi nov finančni okvir za slovensko kmetijstvo v letih 2021-27), da bo ministrstvo lahko pripravilo stateški načrt z ukrepi.

Kakšno kmetijstvo si želimo

  • Po besedah kmetijske ministrice potrebujemo nove razvojne usmeritve kmetijstva zato, da bi z novimi prijemi (podjetniško naravnanostjo, znanjem, tehnološko in generacijsko prenovo, višjo dodano vrednostjo, povezovanem in sodelovanjem) zagotovili ustrezen dohodek na kmetijah in manjšo odvisnost kmetij od podpor.
  • Podpirali bodo razvoj kmetijskih gospodarstev in manjših kmetij. V resoluciji upoštevajo "dualno strukturo kmetij, saj želijo z primernimi mehanizmi podpreti kmetijska gospodarstva, z drugimi pa manjše kmetije".
  • Z resolucijo oziroma kasneje z ukrepi bodo skušali povečati odpornost kmetijstva na razna tveganja in spodbujati povezovanje kmetijskih pridelovalcev in živilstva, krepitev prehranskih verig ter vzpostaviti pravične odnose v prehranski verigi.
  • Pomemben cilj je ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja, k financiranju razvoja podeželja želijo pritegniti tudi druge resorje - socialno, gospodarsko, kohezijsko politiko.
  • Resolucija se dotika tudi "dialoga med mestnim in podeželskim prebivalstvom". "Ljudje se iz mest selijo na podeželje, zato je treba vzpostaviti določena razmerja med kmeti in tistimi, ki se na podeželje priseljujejo, da bodo ti razumeli vlog kmeta in ne bo konfliktov," razlaga ministrica.
  • Strateškega pomena so tudi modernizacija, nadgradnja znanja, tehnološka prenova in uvajanje podjetniškega pristopa v kmetijstvo, da se poveča konkurenčnost in dodana vrednost pridelave hrane.
  • Pomembna cilja sta tudi generacijska prenova in ohranjanje interesa za kmetovanje. Mladi kmetje nimajo zemlje, nakup je zanje predrag, ostane jim najem, kjer računajo zlasti na državna zemljišča, s katerimi razpolaga sklad kmetijskih zemljišč. "S spremembami zakonodaje in kmetijskozemljiške politike želimo na ministrstvu spodbuditi strukturne spremembe, generacijsko prenovo kmetij in večji interes za kmetovanje," dodaja Aleksandra Pivec.
  • V novi finančni perspektivi in strategiji slovenskega kmetijstva postaja vse pomembnejše tudi pametno gospodarjenje z naravnimi viri - vodo, tlemi, zrakom, biotsko raznovrstnostjo. "Načrtujemo ukrepe za pametno upravljanje naravnih virov, ki morajo psotati prednost, ne ovira za kmetovanje, kot se pogosto dogaja," poudarja ministrica.

Glavni cilji

Cilje nove razvojne vizije lahko strnemo v odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter krepitev oblikovanja in prenosa znanja. Za doseganje teh ciljev so predvideli tudi konkretne izvedbene cilje in mehanizme, ki jih delijo na ukrepe javnih politik (skupne kmetijske politike, kohezijske, gospodarske, socialne, finančne politike) in na zakonodajni okvir - predpise.

Nujna sprememba mentalitete, vrednot in praks

"Politike in predpisi so podprti z nujnimi spremembami v praksah in vrednotah, ki so prvi pogoj za spremembe delovanja kmetijstva in vseh členov na podeželju. Dosedanje izkušnje kažejo, da precejšnja denarna sredstva in dobri regulatorni mehanizmi ne zadoščajo za to, da bi dosegli želene spremembe in cilje. Zato v strategiji poudarjamo potrebo po spremembah vrednot in izvajanju novih praks. S spremembo mentalitete, vrednot in praks bomo vsi v kmetijstvu lažje dosegali zastavljene cilje," še pravi Aleksandra Pivec.

Razvoj tudi z manj denarja in sodelovanje drugih resorjev

Slovenija se ni sprijaznila z zmanjšanjem evropskih sredstev za kmetijstvo in razvoj podeželja."Z načrtovanjem premišljenih potrebnih ukrepov, ki bodo vsebovali merljive cilje, lahko tudi z manj denarja zagotovimo razvoj kmetijskega sektorja, a le ob sodelovanju drugih resorjev," dodaja ministrica. Nakazala je, da bo kmetijsko ministrstvo pri strateškem načrtovanju ukrepov skupne kmetijske politike k sofinanciranju razvoja podeželja skušalo pritegniti tudi druge resorje, ki vplivajo na razvoj podeželja in kmetijstva. "Če se danes ne odločimo za pripravo strukturnih sprememb v slovenskem kmetijstvu, ne moremo pričakovati dolgoročnega razvoja kmetijstva, strukturnih sprememb, niti generacijske menjave na kmetijah," je dodala za konec.


Več iz teme:  

AGROBIZ
Novice
Novice Povezovanje kmetijstva in turizma - Kako izkoristiti naziv Evropska gastronomska regija 2021?

Konferenca: Kako lahko slovensko kmetijstvo na čelu z lokalnimi pridelovalci hrane in vina izkoristi naziv Evropske gastronomske regije...

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
OGLAS
AGROBIZ
Novice
Novice Povezovanje kmetijstva in turizma - Kako izkoristiti naziv Evropska gastronomska regija 2021?

Konferenca: Kako lahko slovensko kmetijstvo na čelu z lokalnimi pridelovalci hrane in vina izkoristi naziv Evropske gastronomske regije...

AGROBIZ
Novice
Novice (video) Kmet na turistični kmetiji postaja animator

Kakšen razvoj turističnih kmetij lahko pričakujemo, od česa je odvisen uspeh takšne kmetije in kaj pogrešajo v dejavnosti, pojasnjuje...

OGLAS
AGROBIZ
Novice
Novice Najboljša evropska turistična kmetija tudi na naši konferenci

Ekološka turistična kmetija Pri Plajerju v Trenti je odličen primer sinergijskih učinkov lokalnih pridelovalcev hrane in turističnih...

AGROBIZ
Slovenija
Slovenija (intervju) Ministrica Aleksandra Pivec: Kmetijstvo in turizem – par, ki se vse bolj zbližuje 1

Kmetijska ministrica pravi, da je treba posebno pozornost nameniti vključevanju slovenske hrane v gastronomsko ponudbo v gostinstvu

AGROBIZ
Novice
Novice Modra frankinja – žametno vino Posavja

V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica si prizadevajo, da bi modra frankinja postala...

AGROBIZ
Članki
Članki Ni ga kuharja, ki bi iz slabih surovin skuhal vrhunsko jed

Preverili smo, zakaj je sodelovanje med lokalnimi pridelovalci hrane in gostinci koristno tako za ene kot za druge, kje je dodana vrednost...