Prijava | Kategorije natečaja | Kdo lahko sodeluje | Potek izboraKontakt

Agrobiznis je projekt, s katerim želimo spodbujati podjetništvo  in inovativnost na področju prehranske samooskrbe. Pisali bomo o kmetij, čebelarjih, živinorejcih, vinarjih  ter vseh drugih, ki predelujejo in pridelujejo raznovrstno hrano in pijačo slovenskega porekla. Odkrivali bomo za zdaj majhne ponudnike, ki imajo potencial, podjetniško žilico, dovolj vztrajnosti in močno željo, da se v svoji tržni niši prebijejo na sam vrh, da širijo obseg proizvodnje in pridejo na trgovske police. Opozorili bomo tudi na inovativne ekipe ali  podjetja, ki imajo - vsaj idejo za - novo tehnologijo pridelave hrane ali nov poslovni model, ki bi lahko pripeljala do večje samooskrbe.

S pisanjem o njihovih načrtih in dosedanjih uspehih skušamo širiti zavest o kakovostni hrani in pijači slovenskega porekla.

Namen projekta je tudi spodbujanje trajnostnega razvoja - okolju prijazne pridelave, prodajo in prodajo in porabo v lokalnem okolju, kjer je manj stroškov z logistiko, predvsem pa manj slabih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki jedo svežo in lokalno hrano.

Kakšne poslovne ideje iščemo/Kategorije natečaja

V izbor bomo uvrstili poslovne ideje, ki bodo bodisi nov ali kako drugače izviren izdelek, način pridelave in predelave na trgu. Edinstvenost in velik obseg proizvodnje nista tako pomembna, kot je pomembno to, da gre za perspektivne izdelke, ki temeljijo na lastnem znanju in razvoju, in da imajo potencial za rast proizvodnje in s tem tudi prodaje. 

V sklopu natečaju AGROBIZNIS bomo podelili:

 • A. Nagrado NAJBOLJŠI PODJETNIK V KMETIJSTVU, po izboru strokovne komisije

V tej kategoriji bomo podelili 2 nagradi:

 • Najboljši podjetnik v kmetijstvu med mikro in malimi podjetji
 • Najboljši podjetnik v kmetijstvu med srednjimi in velikimi podjetji

Za nagrado se lahko potegujejo pridelovalci in predelovalci, ki povečujejo  obseg pridelave oziroma predelave ter imajo ambicije in potencial za rast in prodor na trgovske police.
Nagrajenec prejme sledeče nagrade:

 • podjetje Mercator d.d. podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebna označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • Časnik Finance d.o.o. podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednoti 3.500 Eur.
 • B. Nagrado NAJBOLJ INOVATIVEN IZDELEK/STORITEV V KMETIJSTVU, po izboru strokovne komisije

Nagrajenec prejme sledeče nagrade:

 • podjetje Mercator d.d. podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebna označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • Časnik Finance d.o.o. podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednoti 3.500 Eur.
 • C. Nagrado NAJBOLJŠI DOMAČI IZDELEK PO IZBORU POTROŠNIKOV

Nagrajenec prejme sledeče nagrade:

 • podjetje Mercator d.d. podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebna označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • Časnik Finance d.o.o. podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance vrednoti 3.500 Eur.

Med bralci potrošniki, ki bodo glasovali za nagrado za najboljši domači izdelek bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki prejmejo darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Kdo lahko sodeluje

V izboru lahko sodelujejo:

 • podjetniki z že delujočim podjetjem ali podjetjem v ustanavljanju,
 • samostojni podjetniki ali posamezniki s statusom kmeta ali samostojnega delavca,
 • vsi tisti, ki imajo željo po krepitvi prodajnih kanalov in želijo povečati svojo prodajno mrežo, 
 • tisti, ki svojega izdelka še ne tržijo množično,
 • kmetje, pridelovalci, živinorejci in vsi drugi, ki imajo željo po podjetništvu ter vsaj idejo za izdelek iz kategorije hrane in pijače.

Potek izbora 2018

Kandidate za najboljšega podjetnika v kmetijstvu bo iskala novinarsko-podjetniška ekipa Financ, partnerji projekta Agrobiznis in bralci Financ, prijavijo pa se lahko tudi podjetniki in kmetovalci sami. Najobetavnejše med njimi bomo predstavili na portalu Agrobiznis.si in v petkovi izdaji časopisa Finance ter jih uvrstili v izbor za odlične nagrade.

Zmagovalca bomo razglasili 15. februarja 2018 na 5. AGROBIZNIS KONFERENCI. O njih bomo poročali na portalu Agrobiznis.si in  v časopisu Finance.

Kontakt

Petra Šubic, urednica portala Agrobiznis.si
petra.subic@finance.si

Informacije o organizatorju
Časnik Finance, d. o. o.,
Bleiweisova  30,
1000 Ljubljana, Slovenija