Agrobiznis je projekt, s katerim želimo spodbujati podjetništvo in inovativnost na področju prehranske samooskrbe. Pisali bomo o kmetijah, čebelarjih, živinorejcih, vinarjih ter vseh drugih, ki predelujejo in pridelujejo raznovrstno hrano in pijačo slovenskega porekla. Odkrivali bomo za zdaj male ponudnike, ki imajo potencial, podjetniško žilico, dovolj vztrajnosti in močno željo, da se v svoji tržni niši prebijejo v sam vrh, širijo proizvodnjo in pridejo na trgovske police. Opozorili bomo tudi na inovativne ekipe ali podjetja, ki imajo idejo za novo tehnologijo pridelave hrane ali nov poslovni model, ki bi lahko pripeljala do večje samooskrbe.

S pisanjem o njihovih načrtih in dosedanjih uspehih poskušamo širiti zavedanje o kakovostni hrani in pijači slovenskega porekla.

Petra Šubic, urednica portala Agrobiznis.si

Pravila in pogoji sodelovanja na Agrobiznisovem nagradnem natečaju

Organizator

Organizator nagradnega natečaja je družba Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

S sodelovanjem na nagradnem natečaju prijavitelj potrjuje, da sprejema ta pravila in splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Namen

Namen projekta je spodbujanje trajnostnega razvoja – do okolja prijazne pridelave, prodaje in porabe v lokalnem okolju, kjer je manj stroškov z logistiko, predvsem pa manj slabih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki tako jedo svežo in lokalno hrano.

Kdo lahko sodeluje

V izboru lahko sodelujejo:

 • podjetniki z že delujočim podjetjem ali podjetjem v ustanavljanju;
 • samostojni podjetniki ali posamezniki s statusom kmeta ali samostojnega delavca;
 • vsi tisti, ki imajo željo po krepitvi prodajnih kanalov in želijo povečati svojo prodajno mrežo; 
 • tisti, ki svojega izdelka še ne tržijo množično;
 • kmetje, pridelovalci, živinorejci in vsi drugi, ki imajo željo po podjetništvu ter vsaj idejo za izdelek iz kategorije hrane in pijače.

Potek izbora Agrobiznis 2019

Kandidate za najboljšega podjetnika v kmetijstvu bo iskala novinarsko-podjetniška ekipa Financ, partnerji projekta Agrobiznis in bralci Financ, prijavijo pa se lahko tudi podjetniki in kmetovalci sami. Najobetavnejše med njimi bomo predstavili na portalu Agrobiznis.si in v petkovi izdaji časopisa Finance ter jih uvrstili v izbor za odlične nagrade.

Izbor poteka od januarja 2018 do februarja 2019. Prijaviti se je mogoče do 15. decembra 2018, pisne prijave sprejemamo na elektronski naslov agrobiznis@finance.si. S prijavo na natečaj se prijavitelji strinjajo, da obdelujemo njihove osebne podatke za potrebe natečaja in jih obveščamo o izboru zmagovalca ter drugih vsebinah s področja Agrobiznisa v času natečaja in po koncu natečaja.

Zmagovalce bomo razglasili 13. februarja 2019 na 6. Agrobiznis konferenci.

Kakšne poslovne ideje iščemo/kategorije natečaja

V izbor bomo uvrstili poslovne ideje za nov ali kako drugače izviren izdelek, način pridelave in predelave na trgu. Edinstvenost in velik obseg proizvodnje nista tako pomembna, kot je pomembno to, da gre za obetavne izdelke, ki temeljijo na lastnem znanju in razvoju ter imajo potencial za rast proizvodnje in s tem tudi prodaje. Uredništvo Agrobiznisa presodi, katere poslovne ideje bo predstavilo na natečaju.

Med predstavljenimi idejami strokovna komisija izbere praviloma deset finalistov; njihovo število je lahko tudi drugačno, če komisija tako presodi. Zmagovalca v dveh kategorijah (najboljši podjetnik v kmetijstvu, najbolj inovativno živilo) izbere komisija. Komisijo vodi Aleksandra Horvat, vodja projekta Agrobiznis iz podjetja Časnik Finance, d. o. o., drugi člani so predstavniki podjetij podpornikov projekta Agrobiznis. Poimenski seznam članov komisije bomo objavili najpozneje ob razglasitvi nagrade.

Zmagovalca v kategoriji najboljši domači izdelek po izboru potrošnikov določimo na podlagi rezultatov spletnega glasovanja, v katerem lahko sodeluje splošna javnost, ne smejo pa pri glasovanju sodelovati zaposleni Časnika Finance, d. o. o., in njihovi ožji družinski člani. Spletno glasovanje poteka januarja 2019.

Na natečaju bomo podelili te nagrade:

A. NAJBOLJŠI PODJETNIK V KMETIJSTVU, po izboru strokovne komisije

V tej kategoriji bomo podelili 2 nagradi:

 • najboljši podjetnik v kmetijstvu med mikro in malimi podjetji,
 • najboljši podjetnik v kmetijstvu med srednjimi in velikimi podjetji.

Za nagrado se lahko potegujejo pridelovalci in predelovalci, ki povečujejo obseg pridelave oziroma predelave ter imajo ambicije in potencial za rast in prodor na trgovske police.

Nagrajenec prejme:

 • 1. Mercator, d. d., podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebno označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • 2. Časnik Finance, d. o. o., podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednosti 3.500 evrov.

B. NAJBOLJ INOVATIVEN IZDELEK/STORITEV V KMETIJSTVU, po izboru strokovne komisije

Nagrajenec prejme:

 • 1. Mercator, d. d., podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebno označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • 2. Časnik Finance, d. o. o., podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednosti 3.500 evrov.

C. NAJBOLJŠI DOMAČI IZDELEK, po izboru porabnikov

Nagrajenec prejme:

 • 1. Mercator, d. d., podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru, predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebno označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • 2. Časnik Finance, d. o. o., podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednosti 3.500 evrov.

D. NAJBOLJŠI PRIMER POVEZOVANJA IN SODELOVANJA, po izboru strokovne komisije

Nagrajenec prejme:

 • 1. Mercator, d. d., podarja umestitev na prodajne police in promocije na prodajnih mestih po dogovoru (če gre za primeren izdelek), predstavitev podjetja v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja), posebno označitev izdelka na prodajnem mestu.
 • 2. Časnik Finance, d. o. o., podarja premium letno naročnino na časopis Finance in oglaševanje v izbranih medijih Časnika Finance v vrednosti 3.500 evrov.

Strokovna komisija se lahko odloči, da izjemoma podeli tudi posebno priznanje izstopajočim projektom ali idejam.

Med bralci potrošniki, ki bodo glasovali za nagrado za najboljši domači izdelek v spletnem glasovanju, bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki prejmejo darilno kartico Mercator v vrednosti 40 evrov.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo. Podelitev nagrade je dokončna in pritožba ni mogoča.

Obveščanje

Zmagovalca bomo razglasili 13. februarja 2019 na 6. Agrobiznis konferenci. O njem bomo poročali na portalu Agrobiznis.si in v časopisu Finance.

Časnik Finance bo podatke o prijaviteljih z namenom omogočanja primerljivosti praks na posameznih natečajih hranil tri leta po koncu natečaja. Po poteku tega obdobja se podatki izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Pravica organizatorja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da prijavitelju sodelovanje na natečaju zavrne ali ga z natečaja izključi.

Prijavitelj izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • prijavitelj ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je prijavitelj kršil pravila in pogoje sodelovanja na natečaju;
 • prijavitelj ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • je prijava kakorkoli neustrezna.

Ko prijavitelj izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali jo bo podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ne odgovarja za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
 • vsakršne nezaželene posledice, ki bi jih prijavitelj čutil zaradi sodelovanja na natečaju.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradnega natečaja Časnik Finance, d. o. o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost prijaviteljev posameznega natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradnim natečajem, ravnal skrbno, jih varoval ter obdeloval v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Do osebnih podatkov, navedenih v prijavnih gradivih, ima dostop samo Časnik Finance, d. o. o., ki jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot je zapisano v teh pogojih, razen če s predpisi ni določeno drugače.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak prijavitelj možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več v politiki zasebnosti.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov (to je tri leta po koncu natečaja) ali na podlagi zahtevka prijavitelja se podatki izbrišejo.

Končne določbe

Prijavitelj sodeluje na natečaju na lastno odgovornost.

V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti prijavitelje. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani prijaviteljev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja.

O vseh spremembah nagradnega natečaja bo organizator prijavitelje sproti obveščal z objavami na portalu Agrobiznis in v časopisu Finance.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradnim natečajem pošljite na elektronski naslov: zasebnost@finance.si.

Vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem pošljite na elektronski naslov agrobiznis@finance.si.

Ljubljana, 1. 6. 2018