Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kontakt za dodatne informacije:

Časnik Finance, d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
Tel: 01 3091 517
E: petra.subic@finance.si

12.  februar
1. Agrobiznis posvet o javnem naročanju hrane
 
  • Glavno merilo za izbor dobavitelja pri javnih naročilih ni več najnižja cena, ampak je to lahko tudi ekonomsko najugodnejša ponudba. Takšna ponudba pa je tista, ki po oceni posameznega naročnika pomeni najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Hrana višje kakovosti ima torej lahko višjo ceno.

    Na posvetu bodo javni zavodi in možni dobavitelji spoznali glavne novosti prenovljenega zakona o javnem naročanju ZJN-3. Izvedeli bodo tudi, kako naj pripravijo javno naročilo, da bodo, denimo s pravilno oblikovanimi in razpisanimi sklopi živil, pridobili ponudnika lokalne hrane. Tem pa bomo svetovali, kako naj prodrejo v javne zavode in kako naj jim dokazujejo kakovost in poreklo svojih živil....

    Pokrovitelja