Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Časnik Finance, d. o. o.
Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
Tel.: 01 30 91 517

E-pošta: petra.subic@finance.si

26.  marec
12. Agrobiznisov posvet: Izzivi in priložnosti v živinoreji in mesnopredelovalni industriji
 
  • Hribovita območja Slovenije so primerna za živinorejo. Najnižjo stopnjo samooskrbe imamo pri prašičereji, zadovoljivo pa pri perutninskem mesu in govedoreji. Kje so tržne priložnosti pri vzreji živali, po kakšnem mesu povpraševanje raste? Na posvetu bomo pogledali izzive v živinoreji in predelavi mesa, razmerja med lokalno rejo in uvozom mesa. Pogledali bomo, kako se rejci in predelovalci mesa povezujejo v verige ter kaj s tem pridobijo. Se kmetom še splača povečevati čredo goveda? Je za manjše kmete reja drobnice prava izbira? Kako cenjene so avtohtone pasme živali?

Dogodek je zaključen!