Agro Zavarovalnica | Deželna banka SlovenijeHmezad | Kmetijsko gospodarska zbornica | KZ MetlikaMercator | Mlekarna Krepko | Mlekarna Planika | Semenarna Ljubljana | Skupina Panvita | Vinska klet Goriška Brda | Zadružna zveza | KZ Metlika |

Agro Zavarovalnica

Z ustanovitvijo Agro Zavarovalnice, podružnice v Sloveniji, prenašamo v slovenski podeželski prostor tradicijo in dolgoletne izkušnje avstrijske kmetijske vzajemne zavarovalnice Die Österreichische Hagelversicherung VVaG. Na področju zavarovanja posevkov, plodov in živali v Avstriji smo navzoči že od leta 1947.

Agro Zavarovalnica je specializirana kmetijska zavarovalnica s celostnim pristopom do zavarovancev. Pri zagotavljanju dolgoročnega zadovoljstva naših strank se trudimo po načelu »dobra odločitev za varno žetev«.

Sprememba podnebja in z njo povezani ekstremni vremenski pojavi v zadnjih letih kmetovalce postavljajo pred nove izzive, kot je projekt Agrobiznis za današnje kmetovanje.

 

mag. Benjamin Schlauer, direktor podružnice Agro Zavarovalnice v Sloveniji

Deželna banka Slovenije d.d.

V Deželni banki Slovenije pozdravljamo projekt, ki spodbuja podjetništvo na področju kmetijstva ter prispeva k njegovi širši promociji in s tem ozaveščenosti javnosti o pomenu samooskrbe v Sloveniji. Kot banka, ki je preko svojih predhodnic že dobro stoletje povezana s kmetijstvom in z njim intenzivno sodeluje, se zavedamo, da nam slovensko podeželje ponuja kakovostne lokalne izdelke. Povpraševanje po njih v javnosti iz leta v leto narašča, saj je ljudem vedno bolj pomembno, da jedo v Sloveniji pridelano hrano.

Vrednost portala Agrobiznis.si za uporabnike je v tem, da bodo lahko na enem mestu dostopali do uporabnih in strokovnih informacij s področja kmetijstva, financiranja in podjetništva ter izmenjevali znanja in izkušnje. Predstavitev primerov dobrih praks, ki bodo ob koncu projekta nagrajeni, pa je najboljši način promocije dejavnosti in dodatna motivacija za kmetovalce, da se podajo na pot podjetništva.

V Deželni banki Slovenije v sodelovanju s hčerinsko družbo DBS Leasing že vrsto let uspešno finančno spremljamo kmetovalce, zadruge in živilsko-predelovalna podjetja ter se vključujemo v perspektivne inovativne projekte. Verjamemo, da bomo tudi v okviru projekta Agrobiznis sodelovali pri ustvarjanju zgodb o uspešnih podjetjih in posameznikih.

Marko Rozman, predsednik uprave DBS

Več o Deželni banki Slovenije

Hmezad exim d.d.

Zaradi svoje majhnosti, a izredne izvozne naravnanosti, pomembnosti in strokovnosti, ki jo slovensko hmeljarstvo dosega v svetovnem merilu, bomo s to podporo pri projektu Agrobiznis skrbeli za vsebino, ki bo zgodbo o slovenskem hmelju približala prav vsakemu bralcu.

Ker smo izvozno naravnano podjetje in ker hmelj v pivovarskem svetu velja za hrano, bi radi predstavili pivovarsko vrednost slovenskega hmelja, naših izdelkov in druge značilnosti te panoge.

Prenos dobre prakse, ideje in rešitve bodo vsebina naših člankov. Kot ima grozdje svoje mesto v vinu, ga ima tudi hmelj v pivu. Morda so stvari včasih preveč posplošene, vendar je za odličnost izdelkov in pridobitev kupca v pivovarskem svetu marsikdaj kakovost že pred ceno. Izvozno naravnana panoga ima kar nekaj posebnosti – in mi jih bomo z veseljem delili v projektu Agrobiznis.

 

Mihael Vitko, direktor, Hmezad exim d.d.

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije podpira projekt Agrobiznis, ker je ena od nalog zbornice tudi svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost ter pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva. Ker je namen projekta Agrobiznis prav spodbujati razvoj kmetijstva in podeželja ter širiti idejo podjetništva in ključna podjetniška znanja med kmetovalci, je to zagotovo skupna točka in razlog, zakaj se je zbornica priključila projektu.

Zbornica že vrsto let spodbuja podjetništvo in inovativnost kmetov, predvsem pa ima pomembno vlogo pri prenosu znanja na slovenske kmetije. Zavedamo se, da je prav znanje tisto, ki omogoča, da ob vedno nižjih stroških lahko kmetje pridelujejo še boljše in hkrati povečajo dodano vrednost svojega dela, ustvarjajo nova delovna mesta in s kakovostjo pridelkov vplivajo na dvig samooskrbe s hrano v Sloveniji.

 

Cvetko Zupančič, predsednik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Več o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (PDF)

KZ Metlika

Za sodelovanje v projektu Agrobiznis, ki ga uspešno vodi časopis Finance, smo se odločili iz več razlogov. Naša zadruga je predvsem s programom »vino« in »mesnine« direktno vpeta v primarno proizvodnjo. V programu »trgovina« in »gastro« pa na eni strani člane in kooperante oskrbuje z repromaterialom, po drugi pa jim omogoča prodajo njihovih pridelkov in proizvodov. 

V projektu Agrobiznis vidimo predvsem družbeno odgovoren pristop k pravilnem vrednotenju pomena slovenske primarne proizvodnje, slovenskega kmeta in zadružništva za slovensko državo, družbo in nacijo. Trajnostni razvoj, zdrava in okusna domača hrana ter ohranjanje slovenske kulturne krajine ob sledenju modernim tehnologijam in napredku so vrednote, ki jih zagovarjamo. Te vrednote smo prepoznali tudi v projektu Agrobiznis.

Jože Cajnar, direktor KZ Metlika z.o.o.

Mercator

V Mercatorju vemo, da si mnogi kupci želijo domačih izdelkov kot z lokalne tržnice. Take izdelke jim v Mercatorju ponujamo na policah Radi imamo domače. Ob tem jih tudi obveščamo in ozaveščamo o prednostih doma pridelane hrane, želimo jim ponuditi nove in inovativne domače izdelke. Zato spodbujamo tudi dobavitelje, da so čim bolj prodorni, podjetni in inovativni, da skupaj ustvarjamo dodano vrednost za kupca. Ob tem z odkupom domačih pridelkov in izdelkov tudi od manjših proizvajalcev prispevamo k višanju stopnje samooskrbe našega trga.

Mercator podpira projekt Agrobiznis, ki želi konkretno prispevati k razvoju domačega agroživilskega okolja. S skupnim delovanjem lahko ohranjamo zaupanje kupcev in ga utrjujemo, ob tem pa ustvarjamo lastne dobre prakse in dober biznis tudi v kmetijstvu.

 

Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Mercator d.d.

Mlekarna Krepko - Kele & Kele d.o.o.

Menim, da kot prva in vodilna mlekarna za ekološko predelavo mleka preprosto moramo biti del projekta Agrobiznis, ki je v veliki meri podoben začetkom naše Mlekarne Krepko iz Laz pri Logatcu. Skupni so nam vizija, volja, znanje in želje, usmerjene v skupno dobro.

Z enakimi usmeritvami kot pred 20 leti, ko smo pričeli z mlekarsko dejavnostjo, nadaljujemo še danes. Naš cilj je proizvajati mlečne izdelke, ki bi si jih tudi sami želeli kupovati in z njihovim vsakodnevnim uživanjem ohranjati zdravje.

Leta 2007 smo kot prva mlekarna v Sloveniji pridobili certifikat za ekološko predelavo mlečnih izdelkov. Od tedaj dalje smo kot pionirji ekološke predelave mleka na Slovenskem temeljito analizirali domačo realnost in jo primerjali z drugimi državami v EU z razvito ekološko pridelavo in predelavo. Ugotavljamo, da lahko še veliko naredimo na področju učinkovitejših sistemskih rešitev, boljšega pretoka informacij, regionalnega  sodelovanja in izobraževanja potrošnikov. Deklarativno smo vsi za vračanje k naravnemu, na nas vseh pa je, da to čim bolje izpeljemo tudi v praksi.

V Sloveniji imamo veliko priložnosti za ekološko kmetovanje. Slovenski ekološki pridelovalci in predelovalci imajo kakovostne ekološke izdelke, ki si zaslužijo čim več prostora na prodajnih policah trgovin in na vsakodnevnih jedilnikih Slovencev. Zato podpiramo projekt Agrobiznis.

Ohranjajmo naravo, užijmo naravo, ostanimo narava!

Sandra Turnšek, direktorica Kele & Kele - Mlekarna Krepko

Mlekarna Planika d.o.o.

Mlekarna Planika je postala partner projekta Agrobiznis predvsem zaradi usmeritve, ki jo ta projekt zagovarja: proizvodnjo zdrave, varne hrane iz  lokalnih surovin na inovativen način.

Vse to upoštevamo pri delu tudi pri nas v mlekarni, ko iz mleka, pridelanega na hribovitih območjih Posočja izdelujemo kvalitetne mlečne izdelke. Pri svojem delu spoštujemo naravo, naravne postopke in tradicijo ter tako ohranjamo pristne sestavine mleka.

Še kako nam je pomembno zadovoljstvo kupcev, kar pa nedvomno lahko dosežemo z resnim, spoštljivim odnosom do vsega kar delamo. Zavedamo se, da mora biti veriga , ki jo tvorimo skupaj z našimi kmeti,  dobavitelji mleka, trgovci, ki jim naše izdelke prodajamo in najvažnejšim členom, našimi potrošnikom čvrsta, saj je le to zagotovilo, da bomo od tega imeli vsi največ.

Največ pa je uživanje dobrih, visoko kvalitetnih izdelkov, ki je na daljši rok investicija v naše lastno zdravje.

In tudi to je projekt Agrobiznis in tudi za to je Mlekarna Planika ponosni  partner tega projekta.

Anka Lipušček, direktorica Mlekarne Planika

Semenarna Ljubljana d.o.o.

Inovativnost in podjetnost sta v preteklih 108. letih zaznamovala tudi Semenarno Ljubljana. Od preproste stojnice sredi Ljubljane je Semenarna Ljubljana, navkljub vsem pretresom v dolgih desetletjih, še vedno največje semenarsko podjetje v regiji. Semenarna Ljubljana je hkrati eden pomembnejših partnerjev v prehranski verigi. Zavedanje o pomembnosti semen, o multiplikativnih učinkih pridelave lokalne in kakovostne hrane, predvsem pa o pomembnosti spodbujanja celotne verige, je zaživelo šele pred časom. Slovenija ima na tem področju skoraj idealne priložnosti, ki jih znamo in zmoremo izkoristiti, še posebej, ker nam potencialov in strateških usmeritev ter ciljev običajno manjka.

Brez velikih vlaganj v nove ideje, v podjetno in ciljno usmerjeno upravljanje ter stalno prilagajanje spremenljivim okoliščinam enostavno ne gre. Tudi zato postajamo ponosen partner projekta Agrobiznis.

 

Gregor Kopriva, direktor, Semenarna Ljubljana d.o.o.

Več o Seminarni Ljubljana (PDF)

Skupina Panvita d.d.

Do okusnega in kakovostnega obroka na naših mizah vodi precej daljša pot, kot je le od najbližje trgovine do vašega doma. V Skupini Panvita skrbimo, da je ta pot varna, sledljiva in nadzorovana, saj želimo našim kupcem ponuditi le najboljšo, zdravo in okusno domačo hrano. Pridelujemo in predelujemo jo z velikim spoštovanjem do okolja, kateremu vračamo tisto, kar nam daje.

Ključni dejavnik uspeha so naši zaposleni, zato vlagamo v njihovo znanje in razvoj. Verjamemo, da je to zagotovilo za rast in razvoj celotne skupine. Radi delamo z ljudmi in za ljudi. Zgodbo Skupine Panvita z veseljem ustvarjamo z našimi partnerji skozi celotno proizvodno verigo ter jo preko izdelkov vsak dan znova delimo z zvestimi kupci. Hvaležni smo za našo rodovitno panonsko ravnico, kajti zavedamo se, da se tukaj vse začne...

 

mag. Peter Polanič, predsednik uprave, Skupina Panvita d.d.

Več o skupini Panvita (PDF)

Vinska klet Goriška Brda, z. o. o.

Vinarstvo je dejavnost, kjer so ciklusi zares dolgi. Življenjska doba vinograda je 30, 50 in več let, od zasaditve vinograda do prvega vina preteče vsaj pet let. Trajnostni razvoj, vzajemnost, zavezanost kakovosti in spoštovanje tradicije so zato vgrajeni v temelje našega poslovnega modela.

Izvažamo v 26 držav sveta, v tujini ustvarimo več kot 40 odstotkov prihodkov in vidimo, da je vino tudi močan promocijski element. Izraža identiteto in neposredno govori o kakovosti in kulturi življenja v neki deželi.

 

 

Silvan Peršolja, direktor, Vinska klet Goriška Brda, z. o. o.

Zadružna zveza Slovenije z.o.o.

Lokalna samooskrba predstavlja sodoben pogled na naš odnos do hrane, gospodarsko konkurenčnost kmetijstva in zadružništva ter na njegovo družbeno in okoljsko učinkovitost. Zadruge so v Sloveniji že več kot 140 let pomemben del lokalnega kmetijstva in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek njih poteka kar tri četrtine odkupa in prodaje vse slovenske hrane, ki se pridela na kmetijah. Zadruge, ki odkupujejo lokalno pridelano hrano, zagotavljajo potrošnikom, da uživajo kakovostna in hranljiva živila, bolj sveža, hkrati pa lokalno pridelana hrana prispeva tudi k zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar prispeva k varovanju okolja in blaženju podnebnih sprememb. Poleg ekonomskih in okoljskih učinkov, zagotavljajo ustvarjanje novih delovnih mest, ohranjajo poseljeno in obdelano podeželje in prispevajo k večji socialni in družbeni vključenosti. Sodelovanje Zadružne zveze Slovenije in njenih članic v projektu Agrobiznis časnika Finance omogoča, da zadruge in njihove dejavnosti, dobre zadružne prakse, inovativni izdelki s podeželja, postanejo prepoznavne širokemu krogu bralcev in poslovne javnosti. S tem se bo krepila prepoznavnost zadrug in zadružnega načina organiziranja, ki temelji na vrednotah in načelih kot so solidarnost, enakost, pravičnost, družbena odgovornost in skrb za druge. S tem bomo tudi prispevali k povečanju pridelave hrane in večjemu ugledu kmetijstva in zadružništva v širši družbi.

Peter Vrisk, predsednik, Zadružna zveza Slovenije z.o.o

Več o Zadružni zvezi Slovenije (PDF)