KOTO je gostil prvi kongres o kafileriji
22.09.2017 16:41
KOTO je ob 70. obletnici delovanja podjetja organiziral prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije", kjer so hoteli ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj ...
Več ▼

KOTO je ob 70. obletnici delovanja podjetja organiziral prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije", kjer so hoteli ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev. Izkazalo se je, da kafilerijo javnost pogosto napačno razume in nimamo dovolj informacij o tej dejavnosti.

Glavne ugotovitve kongresa

 

1. Čeprav kafilerije delujejo tiho in so pogosto »skrite« očem javnosti, je njihov obstoj nujen, saj preprečujejo nastanek in širjenje bolezni med živalmi in  ljudmi, poleg tega pa pomembno prispevajo k učinkovitemu ravnanju z odpadnimi surovinami. Odsotnost kafilerij bi povzročila ekološko »bombo«, saj bi poleg nenadzorovanega širjenja bolezni, okolje močno okrnili tudi z odlagališči, ki bi že v štirih letih bila zapolnjena. 2. Predpisi, ki obravnavajo prehransko industrijo ter ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi niso le nujno zlo, temveč so pomemben steber pri preprečevanju širjenja bolezni. Evropska in nacionalna zakonodaja, katerima sledi tudi družba KOTO, zagotavljata sledljivost in transparentnost na vsaki stopnji, strogo nadzorovano predelavo in proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi ukrepi na svetu. Kafilerijska dejavnost je že od samega začetka trajnostna panoga. S predelavo živalskih stranskih proizvodov se pridobijo surovine,  za izdelavo izdelkov, ki jih uporabljamo v vsakdanjemu življenju (milo, kreme, gorivo, zdravila…). S tem kafilerije udejanjajo tudi koncept krožnega gospodarstva.

 

Družba KOTO je tako naredila prvi korak h krepitvi pomena in zavedanja o dejavnosti kafilerije v Sloveniji in opozorila na njeno ključno vlogo tako pri preprečevanju širjenja bolezni med ljudi in živali kot tudi v udejanjanju koncepta krožnega gospodarstva.

S čim se ukvarja KOTO

Družba KOTO je največja kafilerija v Sloveniji, ki poskrbi za varen prevzem vseh živalskih stranskih proizvodov po celi državi in ustrezno predelavo v svojem proizvodnem obratu v Ljubljani. Tako ne nudi samo pomembne podpore slovenski predelovalni industriji, temveč ima tudi eno od ključnih vlog pri preprečevanju širjenja bolezni pri živalih in ljudeh.