Zadružna zveza Slovenije vabi na 46. posvet zadružnikov: Zadružništvo in skupna kmetijska politika po letu 2020
26.02.2019 12:31
V Portorožu bo 12. in 13. marca 2019 potekal šestinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja zadružništvu in ...
Več ▼

V Portorožu bo 12. in 13. marca 2019 potekal šestinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja zadružništvu in kmetijski politiki po letu 2020. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, nas seznanja s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja sodelovanju z različnimi skladi in inštitucijami ter predstavlja aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu. 

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Prijavnice in dodatna po­jasnila so na voljo v vaši za­drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov info@zzs.si.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

Zadružna zveza Slovenije

PROGRAM POSVETA

Torek, 12. marec 2019

  9.30 – 10.00               Zbiranje in registracija udeležencev

  10.00 – 10.10               Otvoritev posveta

g. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

10.10 – 11.00               Pozdravni nagovori gostov

g. Marjan Šarec, predsednik Vlade RS

g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 11.15               Odmor

11.15 – 12.00               Prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 in vplivi klimatskih sprememb

g. Pierre Bascou, direktor Direktorata D za trajnost in dohodkovno podporo Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije   

12.00 – 12.45               Konkurenčnost evropskega zadružništva in Brexit

g. Thomas Magnusson, predsednik COGECA

12.45 – 13.00               Razprava udeležencev         

13.00 – 15.00               Odmor za kosilo

15.00 – 15.30               Zakonodaja in ukrepi kmetijske politike v letu 2019

dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

ga. Simona Vrevc, v. d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.30 – 16.00               Predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva 

mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

dr. Darja Majkovič, sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

16.00 – 16.30               Kako pomladiti podeželje in povečati interes mladih za kmetovanje

g. Rok Damijan, predsednik, Zveza slovenske podeželske mladine

16.30–17.30                      Teze o razvoju slovenskega kmetijstva do 2030: znanje, podjetništvo in sodelovanje?  

dr. Emil Erjavec, dekan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

17.30–18.00                 Skupna razprava in sklepne ugotovitve prvega dne posveta

Predstavitev zadrug Severno Primorske regije

20.00                           Gala večerja z Manco Špik

 

Sreda, 13. marec 2019        

9.30 – 10.15               Stanje v slovenskem kmetijstvu in na kmetijskih trgih

ga. Marjeta Pintar, Kmetijski inštitut Slovenije

10.15 – 11.00               Kaj se obeta slovenski predelavi hrane po letu 2020

dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

11.00 – 11.30               Odmor s prigrizkom Deželne banke Slovenije in Semenarne Ljubljana

11.30 – 11.50              Položaj pridelave in predelave v verigi preskrbe s hrano

g. Igor Hrovatič, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

11.50 - 12.10              Priložnosti za sodelovanje zadrug s Slovenskim regionalno razvojnim skladom

g. Velislav Žvipelj, direktor, Slovenski regionalno razvojni sklad

12.10 – 12.30               Novosti in delo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

mag. Miran Mihelič, v. d. generalnega direktorja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

12.30 – 13.00                Razprava       

13.30                            Zaključek posveta