47. letni posvet zadružnikov bo 10. in 11. marca v Portorožu
02.03.2020 09:41
V Portorožu bo letos potekal sedeminštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Posvet osrednjo pozornost namenja prihodnosti slovenskega podeželja in vlogi ...
Več ▼

V Portorožu bo letos potekal sedeminštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Posvet osrednjo pozornost namenja prihodnosti slovenskega podeželja in vlogi kmetijstva in zadružništva po letu 2020. Osvetljuje poglede na prihodnjo skupno kmetijsko politiko, izpostavlja izzive na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, konkurenčnosti, predstavlja stanje in aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu ter odpira aktualna vprašanja razvoja slovenskega podeželja. 

Vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Prijavnice in dodatna po­jasnila so na voljo v za­drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov info@zzs.si.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

PROGRAM POSVETA

 

Torek, 10. marec 2020

 

  9.30 – 10.00               Zbiranje in registracija udeležencev

                                  

10.00 – 10.10               Otvoritev posveta

g. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

 

10.10 – 11.00               Pozdravni nagovori gostov

g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

11.00 – 11.15               Odmor

 

11.15 – 12.00               Priložnosti nove skupne kmetijske politike in podnebni cilji

g. Pierre Bascou, direktor Direktorata D za trajnost in dohodkovno podporo Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije   

 

12.00 – 12.45               Evropsko zadružništvo

g. Ramon Armengol, predsednik COGECA

 

12.45 – 13.00               Razprava udeležencev         

 

13.00 – 15.00               Odmor za kosilo

 

15.00 – 17.00               Okrogla miza: »Kako razvijati slovensko kmetijstvo in podeželje?«

dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

g. Marko Maver, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor

g. Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

g. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

                                  

Moderatorka: Vida Petrovčič

 

17.00–17.30                 Novosti Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

mag. Miran Mihelič, generalni direktor, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

17.30–18.00                 Skupna razprava in sklepne ugotovitve prvega dne posveta

Predstavitev zadrug Štajerske, Ptujsko Ormoške in Prekmursko Prleške regije

20.00                           Gala večerja z Modrijani

 

Sreda, 11. marec 2020

 

           

9.30 – 10.15                 Slovensko kmetijstvo v številkah

                                   dr. Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije

 

10.15 – 11.00               Konkurenčnost in izzivi slovenske predelave hrane

dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

 

11.00 – 11.30               Odmor s prigrizkom Deželne banke Slovenije

 

11.30 – 11.45               Skupna nabava zadrug  za večjo konkurenčnost

                                   g. Branko Valenko, direktor Kmetijske zadruge Ptuj

 

11.45 - 12.00                Slovenija evropska regija gastronomije 2021

                                   g. Marjan Cukrov, vodja delovne skupine SERG 2021

 

12.00 – 13.30                           Okrogla miza: »Kako slediti spremembam podnebja in zagotavljati konkurenčnost«

g. Anton Jagodic, vodja Javne službe kmetijskega svetovanja KGZS

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

g. Janko Stojkovič, direktor Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi

dr. Darja Majkovič, direktorica Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta

                                  

Moderatorka: Vida Petrovčič

 

13.30                            Zaključek posveta